Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

 

- Diffuus beeld op arbeidsmarkt: grote mismatch tussen vraag en aanbod
- Technicus en ICT'er blijven moeilijk te vinden

 

Rotterdam, - 16 oktober 2013 De bouw krijgt naar verwachting in 2014 weer te maken met problemen bij het vinden van personeel. HR-professionals werkzaam in de ICT-sector, Advies- en Onderzoekbranche en Industrie ondervinden dit jaar de meeste problemen bij het invullen van vacatures. Er is met name een tekort aan technici en ICT specialisten. In de cultuursector en openbaar bestuur is het relatief makkelijk om nieuw personeel te vinden. Hierdoor is er sprake van grote tegenstrijdigheden op de arbeidsmarkt.

 

HR Trends

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek 'HR Trends 2013-2014', een onafhankelijk, representatief onderzoek van salaris- en HR-dienstverlener ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder meer dan 1.000 Nederlandse HR-professionals. HR Trends is daarmee het grootste onderzoek onder HR-professionals in Nederland.

Steeds minder HR-professionals hebben sinds 2008 moeite met het invullen van vacatures. In de afgelopen vijf jaar is dit aandeel gedaald van 74% naar 23%, en ook het komende jaar verandert dat niet. Maar weinig HR-professionals (25%) verwachten volgend jaar wel problemen bij nieuw personeel werven.

 

Zorgen over dreigend wervingsprobleem in bouw

Opvallend is dat de bouw hoog scoort bij de wervingsproblemen die zij verwachten voor 2014. Eenderde van de HR-professionals (33%) verwacht het komende jaar problemen bij het invullen van vacatures in de bouwnijverheid. Dat is gelijk aan het niveau van 2012 en een stuk hoger dan dit jaar (7%). "Momenteel kampt de bouw met veel ontslagrondes en hoge werkeloosheidscijfers. Tegelijkertijd zien wij dat men zich zorgen maakt over een tekort aan personeel dat in de nabije toekomst ontstaat,” aldus Hans van der Spek, Manager Kenniscentrum HRM bij Berenschot.

Van algehele krapte op de arbeidsmarkt is (voorlopig) geen sprake. Wel hebben HR-professionals in meerdere sectoren moeite om vacatures te vervullen. In de ICT-sector heeft bijna de helft van de HR-professionals (44%) problemen bij de werving en selectie. De verwachting is dat dit aandeel volgend jaar nog hoger is. Vooral vacatures voor ICT'ers (36%) of verkopers (17%) zijn binnen de sector lastig in te vullen.

Ook in het Onderwijs en Openbaar Bestuur verwachten HR-professionals in 2014 meer moeite te hebben om vacatures ingevuld te krijgen.

Branche 2013 Verwachting
2014
1. Informatie en Communicatie 44% 48%
2. Advies en onderzoek 38% 36%
3. Industrie 33% 38%
4. Financiële dienstverlening 31% 27%
5. Gezondheids- en welzijnszorg 16% 16%
6. Groot- en detailhandel 16% 14%
7. Vervoer en opslag 16% 16%
8. Onderwijs 13% 23%
9. Bouwnijverheid 7% 33%
10. Openbaar bestuur en Overheid 7% 12%
11. Cultuur, sport en recreatie 0% 0%
 

Verder zijn er binnen branches tegenstrijdigheden in vraag en aanbod wat betreft de arbeidsmarkt. "Als je bijvoorbeeld kijkt naar de ICT-sector dan is het niet zo dat je er voor alle functiegebieden terecht kunt. Naar HR of Finance personeel is amper vraag," aldus Van der Spek.

 

Moeilijkst te vervullen vacature: Technicus in adviessector

Gelet op de te vervullen functies, ingedeeld naar functiegroepen, valt op dat met name technisch personeel (13%), ICT specialisten (9%) en verkopers (6%) schaars zijn. Voor functies op de HR-afdeling, Juridische Zaken en Ondersteuning is het bijna geen probleem (1%) om personeel te vinden.

Top 3 moeilijk vervulbare functies:

  1. Technicus in Adviessector (44%)
  2. ICT'er in Informatie en Communicatiesector (36%)
  3. Technicus in de Industrie (36%).

Toch kun je niet zeggen dat iedere technicus of ICT'er op rozen zit. "Als we kijken naar de arbeidsmarktperspectieven voor technici en ICT'ers dan blijkt dat het containerbegrippen zijn. In de praktijk treden er forse verschillen op voor verschillende functiegebieden en specialismen," waarschuwt Hans van der Spek.

 

Personeel durft in 2014 weer van baan te switchen

Met behoud van de huidige medewerkers hebben organisaties weinig moeite. 85% van de personeelsfunctionarissen zegt momenteel geen moeite te hebben om bestaand personeel te behouden. Vorig jaar gaf nog 76% van de personeelsfunctionarissen dit aan.

Toch zorgen de gematigd positieve berichten over het aantrekken van de economie er volgens HR-professionals wel voor dat mensen weer durven te switchen van baan. Voor 2014 verwacht 77% van de HR-professionals geen moeite te hebben met het behoud van personeel. Dit is 8 procentpunt lager dan dit jaar.

 

Over Performa

Performa Uitgeverij is een onafhankelijke uitgever van vakinformatie op het terrein van personeel & organisatie en medezeggenschap. Performa is organisator van events, zoals Performa/HR Live, het grootste vakevent voor personeelsmanagers in Nederland. Meer informatie: www.performa.nl.

 

Over Berenschot

Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 450 medewerkers wereldwijd en werkt al bijna 75 jaar voor opdrachtgevers in de publieke en private sector. Berenschot is een Nederlands bureau met een internationale oriëntatie. Met een vestiging in de Europese hoofdstad Brussel sinds 1962, als partner in de E-I Consulting Group, een Europees samenwerkingsverband van toonaangevende adviesbureaus, en met diverse (maatschappelijke) projecten wereldwijd. Meer informatie: www.berenschot.nl.

 

ADP Nederland BV

ADP helpt HR-professionals met prima dienstverlening die ook het verwerven en verwerken van kennis op het gebied van salaris en HR omvat. Die kennis delen we graag en op vele fronten, bijvoorbeeld via ADP Touchpoint.