De zorgcontinuin beweging

De zorg is continu in beweging en staat onder immense druk. Dat geldt zowel voor 'cure' als 'care'. Ziekenhuizen, GGZ, zorginstellingen, thuis- en wijkzorg maar ook kinderopvang, welzijnsinstellingen en hulpverleningsorganisaties hebben te maken met groeiende vraag, stijgende kosten, dalende budgetten en steeds veranderende eisen. 

Kosten

Salarissen en andere arbeidsvoorwaarden vormen een aanzienlijk deel van de totale (exploitatie)kosten van een zorgorganisatie. Verlagen van deze kosten is echter geen optie. Medische professionals staan overal hoog in de lijst van beroepen waar een tekort aan is.

Flexibiliteit

Gebrek aan gestandaardiseerde (legacy) systemen zorgen voor problemen bij het voldoen aan (lokale) wet- en regelgeving en geven weinig flexibiliteit bij het ontwikkelen van nieuw zorgbeleid.

Controle

Zorgorganisaties hebben voortdurend te maken met nieuwe eisen aan zorgverlening, aan kwaliteit en aan de betaalbaarheid.Toekomstige zorguitgaven mogen beperkt groeien waardoor zorgverleners gedwongen worden om efficiënter te werken op HR-gebied.

Zelfsturing

De overheid trekt zich financieel steeds verder terug. Het belang van marktwerking en eigen fondsenwerving neemt toe. Tegelijk eist de steeds mondiger wordende cliënt snelle en persoonlijke zorg. Steeds vaker wordt daarom gekozen voor het werken in zelfsturende teams.

Hierbij ligt de verantwoordelijkheid bij de professionals en geeft de organisatie ondersteuning waar dat nodig is. Een daarop toegesneden, gebruiksvriendelijke ondersteuning is dan onontbeerlijk. ADP levert de juiste oplossingen.

Zorgondernemingen en HR-uitdagingen


Hoe gaan zorgondernemingen om met uitdagingen op gebied van talent/HR én behouden ze flexibiliteit en controle bij/over zakelijke doelstellingen.

 

Dienstverlening Zorg & Welzijn

  • Uitstekend gefaciliteerde HR-processen
  • Eenvoudig te koppelen aan veelgebruikte systemen in de zorg
  • Meer ruimte voor HR-strategie

 

Ruimte voor HR

ADP is goed thuis in de sector Zorg & Welzijn en zorgt voor uitstekend gefaciliteerde HR-processen, die net zo mobiel werken als uw medewerkers. Altijd met deskundige ondersteuning. Zo krijgt HR in de zorg alle ruimte voor de zo cruciale strategische rol. Dat doen we al jaren, voor vele instellingen in binnen- en buitenland.

Koppeling met andere systemen

De salaris- en HR-systemen van ADP zijn eenvoudig te koppelen met veel gebruikte systemen in de zorg voor onder meer roosterplanning, zoals Ayton, Nedap en Ecare.

Mantelovereenkomst Sociaal Werk Nederland

Het ondersteunen van bedrijven en organisaties is ons vak. Social Werk Nederland ondersteunt vooral maatschappelijk ondernemers. Daarom werken ADP en Sociaal Werk Nederland samen in een mantelovereenkomst. Leden krijgen 10 procent korting op de dienstverlening van ADP en ontmoeten elkaar in de speciale gebruikersgroep.

ADP Workforce HR-dossier NEN 2082-gecertificeerd

Het HR-dossier van ADP Workforce voldoet aan de hoogste veiligheidseisen voor digitaal dossierbeheer en beschikt over het NEN 2082-certificaat. Organisaties kunnen met ADP Workforce hun HR-dossiers geheel volgens de eisen van de Archiefwet beheren. Dat maakt een extra koppeling overbodig en kan veel kosten besparen.

Outsourcing is kiezen voor focus

Uitbesteden in combinatie met het delegeren van HR-taken naar de lijn, is een keuze voor maximale focus op het strategisch proces rondom instroom, doorstroom en uitstroom. De écht belangrijke HR-taken dus. ADP helpt u dit mogelijk maken met efficiënte oplossingen, dienstverlening en support op het gebied van payroll en HR.

Meer weten?

Wat zou het voor uw organisatie betekenen als u kiest voor het uitbesteden van uw salarisadministratie in combinatie met het delegeren van HR-taken. Daarover gaan we graag met u in gesprek. Neem gerust contact met ons op. Of lees wat collega-zorgorganisaties van ons vinden.

Wat vinden collega zorgorganisaties van ADP?

Buurtzorg blijft flexibel met Workforce
‘De cliënt centraal, niet de organisatie’

ADP zorgt voor eenvoud
‘We hebben de professionals hun vak weer teruggegeven’

Contact opnemen

* verplicht veld

010 459 8644
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
U moet een geldig e-mailadres opgeven.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.

Opmerkingen