Grotere vraag naar personeel

‘Tijd is geld’ in de sector transport & logistiek en efficiency is nog altijd key. Sinds de inzet van het herstel van de wereldwijde economie nemen de internationale handelsstromen weer toe, zowel in de ontwikkelde als opkomende economieën.

Werkgelegenheid groeit

De werkgelegenheid groeit daardoor, maar de behoefte verandert. Door toenemende vergrijzing in de sector en hogere eisen die werkgevers stellen aan nieuwe medewerkers, liggen er een aantal uitdagingen voor HR.
 

Bepalende factor economische groei

Door de strategische ligging van Nederland is de sector transport & logistiek omvangrijk. De sector biedt direct en indirect werkgelegenheid aan ruim 700.000 mensen en draagt ruim 17 miljard euro bij aan de Nederlandse economie. De sector speelt bovendien een rol in bijna iedere waardeketen en is daarmee een bepalende factor voor economische groei.

Groei, innovatie en schaalvergroting

Als gateway to Europe heeft de sector een reputatie hoog te houden. Zeker nu de goederenstromen wereldwijd toenemen, zal de sector moeten blijven vernieuwen. Schaalvergroting zet door in het goederentransport over weg en water. Transport over water is, zeker voor grotere afstanden, steeds vaker een alternatief voor wegvervoer. De opkomst van 3D-printing beïnvloedt de organisatie van transport en door de onstuitbare groei van online shopping neemt de vraag naar efficiënte en fijnmazige distributie toe.

Kansen

  • Goederentransport groeit gematigd verder binnen Europa
  • Europese regelgeving is gericht op bevorderen van vervoer over water en spoor
  • Groeiende behoefte aan fijnmazige distributie

Bedreigingen

  • Tekort aan hoog opgeleide logistieke vakmensen
  • Minder aanwas van jong personeel
  • Europese regelgeving is gericht op ontmoediging van wegvervoer

Meer vraag naar personeel

De afgelopen jaren wisten alleen de logistieke dienstverlening en de haven op- en overslag te blijven groeien. De verwachting voor de komende jaren is dat de werkgelegenheid sector breed licht zal stijgen. Door vergrijzing in het beroepsgoederenvervoer, de binnenvaart en het personenvervoer zal hier een grotere vraag naar personeel ontstaan.

Kansen voor HR

Voor HR liggen er kansen in het aantrekken en behouden van goed gekwalificeerde medewerkers en in het ontwikkelen van competenties. Om meer tijd hiervoor vrij te maken, kan gedacht worden aan het automatiseren van HR-processen en het delegeren van taken naar medewerkers. Bijvoorbeeld op het gebied van urenregistratie (koppeling tachograaf) en door Employee Self Service (ESS).

 

Internationale partner voor nieuwe HR-behoeftes

Als internationale HR-partner met veel ervaring in uw sector staat ADP u terzijde met adequaat advies en efficiënte oplossingen voor HR en Payroll. Internationaal georiënteerde oplossingen die real-time inzicht bieden, administratieve HR-processen vereenvoudigen en meer tijd creëren voor focus op HR-beleid en talentmanagement. Maakt u kennis met onze oplossingen.

Contact opnemen

* verplicht veld

010 459 8644
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
U moet een geldig e-mailadres opgeven.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.

Opmerkingen