Zwaarder takenpakket decentrale overheid

Decentrale overheidsorganisaties en zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) zien hun takenpakket steeds zwaarder worden. De centrale overheid schuift taken door; de budgetten krimpen of blijven op z’n best ongewijzigd.

Meer doen met minder

Tegelijk nemen de uitgaven toe en worden burgers mondiger: ze verlangen een flexibele overheid die hun initiatieven faciliteert maar ook professionele, toegesneden dienstverlening.

Regionaal samenwerken

Decentrale overheidsorganisaties kiezen in toenemende mate voor (inter)regionale samenwerkingsverbanden. Vaak worden administratieve processen uitgevoerd in Shared Service Centers om de kosteneffectiviteit te vergroten.

Zelfsturende teams

Het samenwerken in gezamenlijke backoffices en de noodzakelijke transformatie naar een serviceorganisatie die de burger centraal stelt, leidt tot andere dan de traditionele organisatievormen. Diverse gemeenten en andere decentrale overheidsorganisaties werken (deels) al met zelfsturende teams. Hierbij ligt de verantwoordelijkheid bij de medewerkers en geeft de organisatie ondersteuning waar dat nodig is.

Hiervoor is het nodig dat het management beschikt over de juiste procesinformatie en de verantwoordelijkheden met vertrouwen kan leggen waar ze horen.

Wordt aan deze voorwaarden voldaan, dan blijkt dat zelfsturing niet alleen meer focus geeft op de kerntaken, maar ook een aanzienlijke kostenbesparing voor de organisatie kan realiseren. Bewezen is ook dat door inzicht in de competenties van medewerkers meer toegevoegde waarde en betrokkenheid ontstaat. Zaken die de kwaliteit van de dienstverlening ten goede komen.

Toekomstgericht talentmanagement voor HR

De uitdaging voor HR in de decentrale overheid is om de vereiste flexibiliteit van hun organisatie mogelijk te maken. Toekomstgericht talentmanagement en efficiënte HR-processen zijn daarvoor de juiste instrumenten. Steeds meer organisaties maken de keuze voor de geïntegreerde HR-oplossingen van ADP.

Focus op kwaliteit

ADP kent het snel veranderende maatschappelijke en politieke landschap. We verwerken die kennis zorgvuldig in onze digitale oplossingen. Organisaties kunnen daardoor snel en efficiënt reageren en acteren op alle veranderingen. Niet alleen op de huidige maar zeker ook op de toekomstige ontwikkelingen.

Met de juiste ondersteuning komt de focus van decentrale overheden en hun medewerkers weer terug op de kernactiviteit: bijdragen aan de kwaliteit van leven en werken van burgers, bedrijven en instellingen!

Waterschappen regelen samen HRM en salarisadministratie

ADP Workforce faciliteert zelfsturing: “Een teamleider is niet meer  ‘de baas' maar eerder een coach die zorgt voor zijn mensen. De teamleider heeft een goed overzicht over de HR/P&O-kant van zijn team en regelt samen met de teamleden de personeelszaken. De afdeling P&O faciliteert.”

ADP Workforce HR-dossier NEN 2082-gecertificeerd

Het HR-dossier van ADP Workforce voldoet aan de hoogste veiligheidseisen voor digitaal dossierbeheer en beschikt over het NEN 2082-certificaat. Organisaties kunnen met ADP Workforce hun HR-dossiers geheel volgens de eisen van de Archiefwet beheren. Dat maakt een extra koppeling overbodig en kan veel kosten besparen.

Individueel Keuzebudget (IKB)

Per 1 januari 2017 is het Individueel Keuzebudget (IKB) definitief ingevoerd voor decentrale overheden als gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio's. Elke medewerker kan dan maandelijks een budget van gemiddeld 16,3% van het salaris flexibel inzetten voor zelfgekozen doelen: verlofuren kopen, het netto inkomen aanvullen, een opleiding financieren of een door het lokale college bepaalde voorziening. Het IKB kan in combinatie met de cafetariaregeling worden ingezet. Is uw organisatie op tijd klaar voor het IKB?

Kies voor flexibiliteit en zekerheid

Uw medewerkers moeten wel gebruik kunnen maken van een IKB-keuzemodule die voldoet aan het strenge eisenpakket van de VNG. Beschikt uw salaris-en HR-oplossing over deze belangrijke voorziening? ADP heeft veel ervaring met het implementeren van HR- en payrollsystemen bij gemeenten, waterschappen en andere decentrale overheidsorganen. Zo’n 20 gemeenten en veiligheidsregio’s werken inmiddels met onze IKB-proof keuzemodule Flexibele Arbeidsvoorwaarden. Zij zijn zich al in 2016 bewust van de impact van het IKB op hun organisatie, administratie en communicatie. Ook iets voor u?

Contact opnemen

* verplicht veld

010 459 8644
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
U moet een geldig e-mailadres opgeven.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.

Opmerkingen