Arbeidsvoorwaarden kiezen

Tegenwoordig kunnen veel medewerkers naar eigen keuze hun arbeidsvoorwaardenpakket samenstellen, binnen de kaders van actuele wet- en regelgeving (zoals het IKB voor de publieke sector). Vaak mogen ze ook bepaalde arbeidsvoorwaarden uitruilen tegen andere componenten (denk aan de cafetariaregeling in de WKR).

Keuzevrijheid bieden

Door uw medewerkers meer keuzevrijheid te geven doet u recht aan hun individuele situatie en wensen, terwijl u zich kunt profileren als ‘moderne’ werkgever. De uitvoering is meestal complex omdat er regels gebonden zijn aan het aanpassen van deze voorwaarden. Zeker als het gaat om aanpassingen in ruil voor fiscaalvriendelijke beloningen.

Flexibel in te richten

De workflow van flexibele arbeidsvoorwaarden is binnen ADP Workforce optimaal geïntegreerd en flexibel in te richten. Medewerkers hebben altijd eenvoudig toegang tot hun beschikbare bronnen en doelen. Na het selecteren van een doel worden de aanwendbare bronnen getoond. U kunt de voorwaarden per regeling instellen. De module voldoet aan de eisen van de VNG voor het Individueel Keuzebudget (IKB).

Automatische afhandeling

Als een aanvraag door de medewerker is ingediend wordt deze ter goedkeuring voorgelegd aan de HR-professional of leidinggevende. Als de aanvraag wordt afgekeurd ontvangt de medewerker hiervan een notificatie, altijd vergezeld van een motivatie. Na goedkeuring wordt de aanvraag volledig automatisch afgehandeld. Uw medewerkers kunnen snel weer door met kerntaken.

Individueel Keuzebudget (IKB)

Per 1 januari 2017 is het Individueel Keuzebudget (IKB) definitief ingevoerd voor decentrale overheden als gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio's. Elke medewerker kan dan maandelijks een budget van gemiddeld 16,3% van het salaris flexibel inzetten voor zelfgekozen doelen: verlofuren kopen, het netto inkomen aanvullen, een opleiding financieren of een door het lokale college bepaalde voorziening. Het IKB kan in combinatie met de cafetariaregeling worden ingezet. Is uw organisatie op tijd klaar voor het IKB?

Kies voor flexibiliteit en zekerheid

Al sinds 01-01-2017 moeten uw medewerkers gebruik kunnen maken van een IKB-keuzemodule die voldoet aan het strenge eisenpakket van de VNG. Beschikt uw salaris-en HR-oplossing over deze belangrijke voorziening? ADP heeft veel ervaring met het implementeren van HR- en payrollsystemen bij gemeenten, waterschappen en andere decentrale overheidsorganen. Zo’n 20 gemeenten en veiligheidsregio’s werken inmiddels met onze IKB-proof keuzemodule Flexibele Arbeidsvoorwaarden.

Meer weten over flexibele arbeidsvoorwaarden en IKB?

* verplicht veld

010 459 8644
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
U moet een geldig e-mailadres opgeven.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.

Opmerkingen

Wanneer u dit formulier invult gaat u akkoord , dat ADP contact met u kan opnemen over haar producten, diensten en aanbiedingen, in overeenstemming met onze Privacyverklaring voor zakelijke contacten.