Wat heeft ADP dit jaar gedaan op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Dit jaarverslag bevat oa. hoe MVO binnen ADP wordt vormgegeven. Per pijler wordt kort uitgelegd wat deze precies behelst en welke activiteiten daaronder vallen, plus de geboekte resultaten voor dat jaar.