Milieu

Zorg voor de mens en zijn leefomgeving

De zorg voor de mens en zijn leefomgeving is een belangrijk aandachtspunt binnen de bedrijfsvoering van ADP. We streven naar klimaatneutraal ondernemen en zetten ons actief in om onze impact op het milieu zo laag mogelijk te houden en waar mogelijk verder terug te dringen.

Corporate Sustainability

Ons uitgangspunt daarbij is het verminderen van onze aanspraak op natuurlijke hulpbronnen en het op peil houden van de kwaliteit van onze leefomgeving, ook voor toekomstige generaties.

Internationaal en binnen ADP Nederland streven we in het kader van het ADP Corporate Sustainability Programma de volgende concrete doelstellingen na:

  • Minimaliseren van afval en stimuleren van hergebruik
    Binnen ADP Nederland worden geen weggooibekers gebruikt. Afval wordt gescheiden en papier ter recycling aangeboden.
  • Duurzaam inkopen van producten en diensten
    ADP voert een milieubewust mobiliteitsbeleid waarbij ov- en fietsgebruik worden gestimuleerd en brandstofverbruik zoveel mogelijk wordt beperkt. ADP Nederland maakt gebruik van Fairtrade producten. Onze kopieerapparatuur werkt met wax in plaats van inkt, het kopieerpapier is deels van recycled paper/pulp vervaardigd. Er wordt gebruikgemaakt van milieuvriendelijke schoonmaakmethoden en –producten.
  • Bevorderen van het milieubewustzijn van medewerkers, klanten en leveranciers
    Dit gebeurt onder andere door het aanbieden van webinars in plaats van seminars op locatie en digitale loonstroken. Door het uitfaseren van de geprinte salarisstrook wordt aanzienlijk minder papier en inkt verbruikt. Doordat er geen fysieke stroken verstuurd worden, daalt ook de milieubelasting door verpakking en transport.