MVO bij ADP Nederland

Mens, milieu, maatschappij en ethiek

Betrokken medewerkers

Bij ADP gaan we er van uit dat betrokken medewerkers de basis vormen van een betere maatschappij en een betere wereld. Onze waarden zijn de basis van ons Corporate Social Responsibilty beleid.

Corporate values

  • Integriteit is alles
  • Iedereen telt mee
  • Sociale verantwoordelijkheid
  • Doordachte deskundigheid
  • Excelleren in service
  • Inspirerende innovatie

De pijlers van ons MVO-beleid

CSR (Corporate Social Responsibility) is de Engelse benaming voor wat in Nederland bekend staat als MVO; maatschappelijk verantwoord ondernemen. Binnen ADP is MVO een belangrijk thema. Niet alleen voor de organisatie, ook voor de individuele ADP’ers.

Om MVO in ons beleid vorm te geven baseren we ons op de vier pijlers van ADP Corporate: Employability, Environmental Sustainability, Associate & Community Engagement en ten slotte Ethics & Compliance. In Nederland hebben we deze vertaald naar Mens, Milieu, Maatschappij en Ethiek.