Zorgverzekeringswet 2019

Zorgverzekeringswet

   
- werkgeversheffing ZVW 6,95%
- bijdrage ZVW 5,70%
- zeevarenden 0,00%

 

   
Standaard premie ZVW (incl. eigen risico) € 1.609
- Per maand = € 134,08
gemiddeld eigen risico € 224
Nominale verdragsbijdrage (zonder woonlandfactor) € 1.432

 

Bestuursrechtelijke premie ZVW

   
Gemiddelde nominale premie ZVW € 1.432
- Per maand = € 119,35
Per maand wanbetaler 125% € 138,50

 

Voor de Wet aanpak schijnconstructies

   
De geraamde gemiddelde nominale premie per jaar € 1.4321
- Per kalendermaand = € 119,35
- Per 4-weken = € 110,15

Tot ten hoogste dit bedrag kan de werkgever op basis van een volmacht betalingen verrichten uit het netto minimumloon.


1 Gepubliceerd in de staatscourant van 31 oktober 2017