Tabel voor aannemers van werk, thuiswerkers en andere gelijkgestelden 2019

Tabel voor aannemers, thuiswerkers en gelijkgestelden

Jonger dan AOW-leeftijd AOW-leeftijd en ouder
Zonder loonheffingskorting Met loonheffingskorting Zonder loonheffingskorting Met loonheffingskorting
36% 8% 18% 0%