Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

Wet- & Regelgeving
 
Parameter 2018 2019
Gemiddelde premieplichtig loon  € 32.800  € 33.100
Grens kleine/middelgrote werkgever  € 328.000  € 331.000
Grens middelgrote/grote werkgever  € 3.280.000  € 3.310.000
WGA    
Gemiddelde percentage  0,75%  0,75%
Rekenpercentage  0,77%  0,77%
Gemiddelde werkgeversrisico  0,41%  0,41%
Correctiefactor werkgeversrisico  1,42  1,42
Minimumpremie (grote werkgever)  0,18%  0,18%
Maximumpremie (grote werkgever)  3,00%  3,00%
Correctiefactorbij onvolledige referteperiode werkgever
Beschikbare periode:
   
1 jaar  5,00  5,00
2 jaar  2,50  2,50
3 jaar  1,66  1,66
4 jaar  1,25  1,25
Ziektewet-flex    
Gemiddelde percentage  0,41%  0,43%
Rekenpercentage  0,45%  0,47%
Gemiddelde werkgeversrisico  0,24%  0,26%
Correctiefactor werkgeversrisico  1,45  1,39
Minimumpremie (grote werkgever)  0,10%  0,10%
Maximumpremie (grote werkgever) *  1,64%  1,72%
Correctiefactor bij onvolledige referteperiode werkgever
Beschikbare periode:
   
1 jaar  2,00  2,00
2 jaar  1,00  1,00
3 jaar  1,00  1,00
4 jaar  1,00  1,00
 

* De maximumpremie in de sector Uitzendbedrijven wijkt voor de Ziektewet-flex af van de maximumpremie die geldt voor de werkgevers in de overige sectroren. De maximumpremie voor de sector Uitzendbedrijven bedraagt voor de Ziektewet-flex 8,48%.