Premie sectorfonds 2019 WW en WHK - per sector/premiegroep de percentages

Premie sectorfonds WW en WHK

 

In deze tabel vindt u per sector/premiegroep de percentages voor de premie sectorfonds WW en WHK.

Sectorcode Code risico-premiegroep Sector Premiepercentage
WW WHK
WGA zw-flex
1 01 Agrarisch bedrijf Premiegroep kort 2,58 059 0,27
1 02 Agrarische bedrijf Premiegroep lang 0,58 0,59 0,27
2 01 Tabakverwerkende industrie 1,23 0,93 0,20
3 01 Bouwbedrijf Premiegroep kort 0,00 0,86 0,24
3 02 Bouwbedrijf Premiegroep lang 0,00 0,86 0,24
4 01 Baggerbedrijf 0,79 0,52 0,09
5 01 Hout- en emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie 0,79 0,79 0,27
6 01 Timmerindustrie 0,00 0,65 0,18
7 01 Meubel- en orgelbouwindustrie 0,24 0,74 0,28
8 01 Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereid.ind. 0,54 0,79 0,24
9 03 Grafische industrie 0,51 0,61 0,26
10 01 Metaalindustrie 0,11 0,49 0,28
11 01 Elektrotechnische industrie 0,38 0,29 0,72
12 01 Metaal- en technische bedrijfstakken 0,29 0,73 0,34
13 01 Bakkerijen 0,59 1,20 0,39
14 01 Suikerverwerkende industrie 0,97 1,15 0,37
15 01 Slagersbedrijven 0,85 1,32 0,34
16 01 Slagers overig 0,79 0,86 0,54
17 01 Detailhandel en ambachten 1,43 0,82 0,44
18 01 Reiniging 0,74 2,12 0,71
19 01 Grootwinkelbedrijf 0,59 0,83 0,39
20 01 Havenbedrijven 0,59 0,59 0,99
21 01 Havenclassificeerders 0,42 0,88 0,55
22 01 Binnenscheepvaart 0,76 0,64 0,39
23 01 Visserij 0,00 0,61 0,69
24 01 Koopvaardij 0,05 0,41 0,46
25 01 Vervoer KLM 0,00 1,53 0,68
26 01 Vervoer NS 0,48 0,84 0,68
27 01 Vervoer posterijen 1,37 0,81 0,84
28 01 Taxivervoer 0,35 2,15 1,09
29 01 Openbaar vervoer 0,50 0,86 1,25
30 01 Besloten busvervoer 0,00 0,99 0,70
31 01 Overig personenvervoer te land en in de lucht 0,14 0,48 0,77
32 01 Overig goederenvervoer te land en in de lucht 0,23 0,76 0,63
33 01 Horeca algemeen Premiegroep kort 0,03 0,67 0,56
33 02 Horeca algemeen Premiegroep lang 0,03 0,67 0,56
34 01 Horeca catering 0,91 1,22 0,62
35 01 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen 0,47 0,80 0,33
38 01 Banken 2,19 0,39 0,16
39 01 Verzekeringswezen 1,93 0,48 0,11
40 01 Uitgeverij 2,19 0,77 0,28
41 01 Groothandel I 0,69 0,54 0,27
42 01 Groothandel II 1,16 0,61 0,27
43 01 Zakelijke dienstverlening I 0,40 0,50 0,14
44 01 Zakelijke dienstverlening II 0,97 0,34 0,28
45 01 Zakelijke dienstverlening III 1,09 0,56 0,50
46 01 Zuivelindustrie 0,16 0,51 0,66
47 01 Textielindustrie 0,00 0,64 0,05
48 01 Steen-, cement-, glas- en keramische industrie 0,51 1,08 0,34
49 01 Chemische industrie 0,56 0,85 0,24
50 01 Voedingsindustrie 0,92 0,70 0,45
51 01 Algemene industrie 1,46 0,57 0,92
52 07 Detachering 1,90 1,15 4,85
52 08 Intermediaire diensten 1,90 1,15 4,85
52 09 Uitzendbedrijven I B en II B 2,33 1,15 4,85
52 10 Uitzendbedrijven I A 2,56 1,15 4,85
52 11 Uitzendbedrijven II A 2,69 1,15 4,85
53 01 Bewakingsondernemingen 0,76 1,26 0,96
54 01 Culturele instellingen premiegroep kort 3,95 0,62 0,35
54 02 Culturele instellingen Premiegroep lang 0,87 0,62 0,35
55 01 Overige takken van bedrijf en beroep 0,71 0,94 0,43
  01 Schildersbedrijf Premiegroep kort 3,17 1,82 0,22
  02 Schildersbedrijf Premiegroep lang 0,71 1,82 0,22
57 01 Stukadoorsbedrijf 0,20 1,79 0,34
58 01 Dakdekkersbedrijf 0,00 1,81 0,52
59 01 Mortelbedrijf 0,41 0,98 0,06
60 01 Steenhouwersbedrijf 0,00 1,79 0,34
61 01 Overheid, onderwijs en wetenschappen 0,04 0,94 0,10
62 01 Overheid, rijk, politie, en rechterlijke macht 0,04 1,02 0,01
63 01 Overheid, defensie 0,04 0,00 0,04
64 01 Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen 0,04 0,82 0,04
64 02 Gemeenten, vervangende sectorpremie 0,77 0,82 0,04
65 01 Overheid, openbare nutsbedrijven 0,04 0,30 0,04
66 01 Overheid, overige instellingen 0,04 1,60 0,15
66 02 Overheid, overige instellingen, vervangende sectorpremie 0,77 1,60 0,15
67 01 Werk en (re)integratie 1,25 3,31 1,30
68 01 Railbouw 0,64 0,83 0,14
69 01 Telecommunicatie 1,54 0,75 0,30