Wet- & Regelgeving

Voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd

Soort korting Bedrag per jaar Percentage Bijzonderheden
Algemene heffingskorting € 2.477 Voor belastbaar loon tot € 20.384
Afbouw algemene heffingskorting   5,147% Voor belastbaar loon van € 20.384 tot € 68.507
maximaal € 2.477 Voor belastbaar loon vanaf € 68.507
Arbeidskorting 1,754% Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking € 9.694 of lager is
maximaal € 3.399 28,712% Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking hoger is dan € 9.694,00
Afbouw arbeidskorting 6,000% van het loon boven
€ 34.060
De afbouw is € 3.399,00 als het loon meer is dan
€ 90.710
Jong-gehandicaptenkorting € 737
Levensloopverlofkorting € 215 per gespaard kalenderjaar tot en met 2011; alleen voor overgangsgroep

 

Voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder

Soort korting Bedrag per jaar Percentage Bijzonderheden
Algemene heffingskorting € 1.268 Voor belastbaar loon tot en met € 20.384
Afbouw algemene heffingskorting 2,633% Voor belastbaar loon van meer dan € 20.384, maar niet meer dan € 68.507

Let op!
er kan sprake zijn van een afrondingsverschil.
maximaal € 1.268 Voor belastbaar loon van meer dan € 68.507
Arbeidskorting 0,898% Voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking € 9.694 of lager is
maximaal € 1.740 14,689% Voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking hoger is dan € 9.694
Afbouw arbeidskorting 3,069% van het loon boven
€ 34.060
De afbouw is € 1.740 als het loon meer is dan
€ 90.710

Let op!
er kan sprake zijn van een afrondingsverschil.
Ouderenkorting € 1.596 Het loon op jaarbasis mag niet meer zijn dan
€ 36.783
Afbouw ouderenkorting 15% Voor loon van meer dan € 36.783, maar niet meer dan € 47.423
maximaal € 1.596 Voor loon van meer dan € 47.423
Alleenstaande-ouderenkorting € 429  

 

Vermindering van de arbeidskorting voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd

Inkomen meer dan Inkomen niet meer dan Arbeidskorting
€ 34.060 € 90.170 € 3.399 - 6,000% x (inkomen - € 34.060)
€ 90.710 Geen arbeidskorting

 

Vermindering van de arbeidskorting voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder

Inkomen meer dan Inkomen niet meer dan Arbeidskorting
€ 34.060 € 90.170 € 1.740 - 3,069% x (inkomen - € 34.060)

Let op Er kan spraken zijn van een afrondingsverschil
€ 90.710 Geen arbeidskorting

 

Afbouw algemene heffingskorting voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd

Inkomen meer dan Inkomen niet meer dan Afbouw algemene heffingskorting
€ 20.384 € 68.507 5,147% x (inkomen - € 20.384)

Let op Er kan spraken zijn van een afrondingsverschil
€ 68.507 € 2.477 (geen algemene heffingskorting)

 

Afbouw algemene heffingskorting voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder

Inkomen meer dan Inkomen niet meer dan Afbouw algemene heffingskorting
€ 20.384 € 68.507 2,633% x (inkomen - € 20.384)

Let op Er kan spraken zijn van een afrondingsverschil
€ 68.507 € 1.268 (geen algemene heffingskorting)

 

Afbouw ouderenkorting voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder

Inkomen meer dan Inkomen niet meer dan Afbouw ouderenkorting
€ 36.783 € 47.423 15% van (inkomen - € 36.783)
€ 47.423 € 1.596 (geen ouderenkorting)