Wet- & Regelgeving
 

Eindheffingstabellen loonheffing

Eindheffing voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd
Werknemers jonger dan AOW-leeftijd die wonen in Nederland

TABELTARIEF
Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 6.758 57,80% 0,00%
€ 6.759 t/m €20.384 57,80% 57,80%
€ 20.385 t/m € 34.300 61,50% 61,50%
€ 34.301 t/m € 68.507 61,50% 61,50%
€ 68.508 of meer 107,20% 107,20%
ENKELVOUDIG TARIEF
Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 6.758 36,65% 0,00%
€ 6.759 t/m € 20.384 36,65% 36,65%
€ 20.385 t/m € 34.300 38,10% 38,10%
€ 34.301 t/m € 68.507 38,10% 38,10%
€ 68.508 of meer 51,75% 51,75%

Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers
Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers u bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moeten vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, gebruikt u het percentage uit de tabellen hierboven.

TABEL VOOR WERKNEMERS DIE UITSLUITEND PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN MOETEN BETALEN
Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief
€ 0 t/m € 20.384 57,80% wordt 38,20% 36,65% wordt 27,65%
€ 20.385 t/m € 34.300 61,50% wordt 38,20% 38,10% wordt 27,65%
€ 34.301 of meer 61,50% en hoger wordt 0,00% 38,10% en hoger wordt 0,00%
TABEL VOOR WERKNEMERS DIE UITSLUITEND LOONBELASTING MOETEN BETALEN
Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief
€ 0t/m € 20.384 57,80% wordt 9,80% 36,65% wordt 9,00%
€ 20.385 t/m € 34.300 61,50% wordt 11,60% 38,10% wordt 10,45%

Afwijkende tabellen voor enkele bijzondere groepen werknemers
Voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden en voor anonieme werknemers bestaan afzonderlijke tabellen. Deze vindt u hieronder.

TABEL EINDHEFFING VOOR AANNEMERS VAN WERK, THUISWERKERS, SEKSWERKERS EN GELIJKGESTELDEN
Tabeltarief Enkelvoudig tarief
zonder loonheffingskorting 56,20% 36,00%
met loonheffingskorting 8,60% 8,00%
TABEL EINDHEFFING VOOR ANONIEME WERKNEMERS
Tabeltarief 108,30%
Enkelvoudig tarief 52,00%

 

Eindheffing voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd
Werknemers jonger dan AOW-leeftijd die wonen in een land van de landenkring of in een derde land

TABELTARIEF
Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 5.099 57,80% 0,00%
€ 5.100 t/m € 20.384 57,80% 57,80%
€ 20.385 t/m € 34.300 61,50% 61,50%
€ 34.301 t/m € 68.507 61,50% 61,50%
€ 68.508 of meer 107,20% 107,20%
ENKELVOUDIG TARIEF
Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 5.099 36,65% 0,00%
€ 5.100 t/m € 20.384 36,65% 36,65%
€ 20.385 t/m € 34.300 38,10% 38,10%
€ 34.301 t/m € 68.507 38,10% 38,10%
€ 68.508 of meer 51,75% 51,75%

Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers
Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers u bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moeten vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, gebruikt u het percentage uit de tabellen hierboven.

TABEL VOOR WERKNEMERS DIE UITSLUITEND PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN MOETEN BETALEN
Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief
€ 0 t/m € 20.384 57,80% wordt 38,20% 36,65% wordt 27,65%
€ 20.385 t/m € 34.300 61,50% wordt 38,20% 38,10% wordt 27,65%
€ 34.301 of meer 61,50% en hoger wordt 0,00% 38,10% en hoger wordt 0,00%
TABEL VOOR WERKNEMERS DIE UITSLUITEND LOONBELASTING MOETEN BETALEN
Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief
€ 0t/m € 20.384 57,80% wordt 9,80% 36,65% wordt 9,00%
€ 20.385 t/m € 34.300 61,50% wordt 11,60% 38,10% wordt 10,45%

Afwijkende tabellen voor enkele bijzondere groepen werknemers
Voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden en voor anonieme werknemers bestaan afzonderlijke tabellen. Deze vindt u hieronder.

TABEL EINDHEFFING VOOR AANNEMERS VAN WERK, THUISWERKERS, SEKSWERKERS EN GELIJKGESTELDEN
Tabeltarief Enkelvoudig tarief
zonder loonheffingskorting 56,20% 36,00%
met loonheffingskorting 8,60% 9,00%
TABEL EINDHEFFING VOOR ANONIEME WERKNEMERS
Tabeltarief 108,30%
Enkelvoudig tarief 52,00%

 

Eindheffing voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1945 of eerder
Werknemers met AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1945 of eerder, die wonen in Nederland

TABELTARIEF
Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 6.758 23,00% 0,00%
€ 6.759 t/m €20.384 23,00% 23,00%
€ 20.385 t/m € 34.817 25,30% 25,30%
€ 34.818 t/m € 68.507 61,50% 61,50%
€ 68.508 of meer 107,20% 107,20%
ENKELVOUDIG TARIEF
Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 6.758 18,75% 0,00%
€ 6.759 t/m € 20.384 18,75% 18,75%
€ 20.385 t/m € 34.817 20,20% 20,20%
€ 34.818 t/m € 68.507 38,10% 38,10%
€ 68.508 of meer 51,75% 51,75%

Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers
Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers u bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moeten vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, gebruikt u het percentage uit de tabellen hierboven.

TABEL VOOR WERKNEMERS DIE UITSLUITEND PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN MOETEN BETALEN
Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief
€ 0 t/m € 20.384 23,00% wordt 10,80% 18,75% wordt 9,75%
€ 20.385 t/m € 34.817 25,30% wordt 10,80% 20,20% wordt 9,75%
€ 34.818 of meer 61,50% en hoger wordt 0,00% 38,10% en hoger wordt 0,00%
TABEL VOOR WERKNEMERS DIE UITSLUITEND LOONBELASTING MOETEN BETALEN
Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief
€ 0t/m € 20.384 23,00% wordt 9,80% 18,75% wordt 9,00%
€ 20.385 t/m € 34.817 25,30% wordt 11,60% 20,20% wordt 10,45%

Afwijkende tabellen voor enkele bijzondere groepen werknemers
Voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden en voor anonieme werknemers bestaan afzonderlijke tabellen. Deze vindt u hieronder.

TABEL EINDHEFFING VOOR AANNEMERS VAN WERK, THUISWERKERS, SEKSWERKERS EN GELIJKGESTELDEN
Tabeltarief Enkelvoudig tarief
zonder loonheffingskorting 21,90% 18,00%
met loonheffingskorting 0,00% 0,00%
TABEL EINDHEFFING VOOR ANONIEME WERKNEMERS
Tabeltarief 108,30%
Enkelvoudig tarief 52,00%

 

Eindheffing voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1945 of eerder
Werknemers met AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1945 of eerder, die wonen in een land van de landenkring of in een derde land

TABELTARIEF
Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 3.514 23,00% 0,00%
€ 3.515 t/m € 20.384 23,00% 23,00%
€ 20.385 t/m € 34.817 25,30% 25,30%
€ 34.818 t/m € 68.507 61,50% 61,50%
€ 68.508 of meer 107,20% 107,20%
ENKELVOUDIG TARIEF
Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 3.514 18,75% 0,00%
€ 3.515 t/m € 20.384 18,75% 18,75%
€ 20.385 t/m € 34.817 20,20% 20,20%
€ 34.818 t/m € 68.507 38,10% 38,10%
€ 68.508 of meer 51,75% 51,75%

Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers
Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers u bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moeten vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, gebruikt u het percentage uit de tabellen hierboven.

TABEL VOOR WERKNEMERS DIE UITSLUITEND PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN MOETEN BETALEN
Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief
€ 0 t/m € 20.384 23,00% wordt 10,80% 18,75% wordt 9,75%
€ 20.385 t/m € 34.817 25,30% wordt 10,80% 20,20% wordt 9,75%
€ 34.818 of meer 61,50% en hoger wordt 0,00% 38,10% en hoger wordt 0,00%
TABEL VOOR WERKNEMERS DIE UITSLUITEND LOONBELASTING MOETEN BETALEN
Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief
€ 0t/m € 20.384 23,00% wordt 10,80% 18,75% wordt 9,75%
€ 20.385 t/m € 34.817 25,30% wordt 11,60% 20,20% wordt 10,45%

Afwijkende tabellen voor enkele bijzondere groepen werknemers
Voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden en voor anonieme werknemers bestaan afzonderlijke tabellen. Deze vindt u hieronder.

TABEL EINDHEFFING VOOR AANNEMERS VAN WERK, THUISWERKERS, SEKSWERKERS EN GELIJKGESTELDEN
Tabeltarief Enkelvoudig tarief
zonder loonheffingskorting 21,90% 18,00%
met loonheffingskorting 0,00% 0,00%
TABEL EINDHEFFING VOOR ANONIEME WERKNEMERS
Tabeltarief 108,30%
Enkelvoudig tarief 52,00%

 

Eindheffing voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later
Werknemers met AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later, die wonen in Nederland

TABELTARIEF
Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 6.758 23,00% 0,00%
€ 6.759 t/m €20.384 23,00% 23,00%
€ 20.385 t/m € 34.300 25,30% 25,30%
€ 34.301 t/m € 68.507 61,50% 61,50%
€ 68.508 of meer 107,20% 107,20%
ENKELVOUDIG TARIEF
Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 6.758 18,75% 0,00%
€ 6.759 t/m € 20.384 18,75% 18,75%
€ 20.385 t/m € 34.300 20,20% 20,20%
€ 34.301 t/m € 68.507 38,10% 38,10%
€ 68.508 of meer 51,75% 51,75%

Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers
Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers u bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moeten vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, gebruikt u het percentage uit de tabellen hierboven.

TABEL VOOR WERKNEMERS DIE UITSLUITEND PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN MOETEN BETALEN
Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief
€ 0 t/m € 20.384 23,00% wordt 10,80% 18,75% wordt 9,75%
€ 20.385 t/m € 34.300 25,30% wordt 10,80% 20,20% wordt 9,75%
€ 34.301 of meer 61,50% en hoger wordt 0,00% 38,10% en hoger wordt 0,00%
TABEL VOOR WERKNEMERS DIE UITSLUITEND LOONBELASTING MOETEN BETALEN
Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief
€ 0t/m € 20.384 23,00% wordt 9,80% 18,75% wordt 9,00%
€ 20.385 t/m € 34.300 25,30% wordt 11,60% 20,20% wordt 10,45%

Afwijkende tabellen voor enkele bijzondere groepen werknemers
Voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden en voor anonieme werknemers bestaan afzonderlijke tabellen. Deze vindt u hieronder.

TABEL EINDHEFFING VOOR AANNEMERS VAN WERK, THUISWERKERS, SEKSWERKERS EN GELIJKGESTELDEN
Tabeltarief Enkelvoudig tarief
zonder loonheffingskorting 21,90% 18,00%
met loonheffingskorting 0,00% 0,00%
TABEL EINDHEFFING VOOR ANONIEME WERKNEMERS
Tabeltarief 108,30%
Enkelvoudig tarief 52,00%

 

Eindheffing voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later
Werknemers met AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later, die wonen in een land van de landenkring of in een derde land

TABELTARIEF
Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 3.514 23,00% 0,00%
€ 3.515 t/m € 20.384 23,00% 23,00%
€ 20.385 t/m € 34.300 25,30% 25,30%
€ 34.301 t/m € 68.507 61,50% 61,50%
€ 68.508 of meer 107,20% 107,20%
ENKELVOUDIG TARIEF
Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 3.514 18,75% 0,00%
€ 3.515 t/m € 20.384 18,75% 18,75%
€ 20.385 t/m € 34.300 20,20% 20,20%
€ 34.301 t/m € 68.507 38,10% 38,10%
€ 68.508 of meer 51,75% 51,75%

Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers
Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers u bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moeten vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, gebruikt u het percentage uit de tabellen hierboven.

TABEL VOOR WERKNEMERS DIE UITSLUITEND PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN MOETEN BETALEN
Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief
€ 0 t/m € 20.384 23,00% wordt 10,80% 18,75% wordt 9,75%
€ 20.385 t/m € 34.300 25,30% wordt 10,80% 20,20% wordt 9,75%
€ 34.301 of meer 61,50% en hoger wordt 0,00% 38,10% en hoger wordt 0,00%
TABEL VOOR WERKNEMERS DIE UITSLUITEND LOONBELASTING MOETEN BETALEN
Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief
€ 0t/m € 20.384 23,00% wordt 9,80% 18,75% wordt 9,00%
€ 20.385 t/m € 34.300 25,30% wordt 11,60% 20,20% wordt 10,45%

Afwijkende tabellen voor enkele bijzondere groepen werknemers
Voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden en voor anonieme werknemers bestaan afzonderlijke tabellen. Deze vindt u hieronder.

TABEL EINDHEFFING VOOR AANNEMERS VAN WERK, THUISWERKERS, SEKSWERKERS EN GELIJKGESTELDEN
Tabeltarief Enkelvoudig tarief
zonder loonheffingskorting 21,90% 18,00%
met loonheffingskorting 0,00% 0,00%
TABEL EINDHEFFING VOOR ANONIEME WERKNEMERS
Tabeltarief 108,30%
Enkelvoudig tarief 52,00%