Wet- & Regelgeving
 

De AOW-leeftijd

Veel regelingen in de HR- en salarisadministratie zijn gebaseerd op de AOW-leeftijd. Denk bijv. alleen al aan arbeidsovereenkomsten waarin is opgenomen dat deze van rechtswege eindigt op de AOW-gerechtigde leeftijd. Maar ook premieplicht en verzekeringsplicht voor werknemersverzekeringen zijn gekoppeld aan de AOW-gerechtigde leeftijd.

Maar wat is nu precies de AOW-leeftijd? Daar zijn de laatste jaren nog al wat wijzigingen in geweest.

De meest recente wijziging is afgesproken in het Pensioenakkoord dat het kabinet en de sociale partners in juni 2019 hebben gesloten. Belangrijk punt van dit akkoord is dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt dan eerder afgesproken.  

De wetsvoorstellen om de AOW-leeftijd aan te passen, zijn inmiddels door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen. De aanpassing gaat in twee stappen. 

Stap 1: dit is de verhoging van de AOW-leeftijd tot 2025.

  • in 2019, 2020 en 2021 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 4 maanden
  • in 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 7 maanden
  • in 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 10 maanden
  • in 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar

Stap 2: dit is de verhoging van de AOW-leeftijd vanaf 2025 

  • Dit deel van de aanpassing moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen. Bent u geboren na 31 december 1957? Dan is uw AOW-leeftijd nog niet bekend, omdat deze afhangt van de levensverwachting.