Wet- & Regelgeving
Parameter 2017 2018
Gemiddelde premieplichtig loon  € 32.200  € 32.800
Grens kleine/middelgrote werkgever  € 322.000  € 328.000
Grens middelgrote/grote werkgever  € 3.220.000  € 3.280.000
WGA    
Gemiddelde percentage  0,74%  0,75%
Rekenpercentage  0,76%  0,77%
Gemiddelde werkgeversrisico  0,39%  0,41%
Correctiefactor werkgeversrisico  1,47  1,42
Minimumpremie (grote werkgever)  0,11%  0,18%
Maximumpremie (grote werkgever)  1,88%  2,96%
 * Vanaf 2017 geldt voor WGA-vast en WGA-flex nog maar 1 percentage (WGA).    
ZW    
Gemiddelde percentage  0,35%  0,41%
Rekenpercentage  0,40%  0,45%
Gemiddelde werkgeversrisico  0,22%  0,24%
Correctiefactor werkgeversrisico  1,42  1,45
Minimumpremie (grote werkgever)  0,08%  0,10%
Maximumpremie (grote werkgever)*  1,40%  1,54%