Premiepercentages 2018

Premiepercentages

Verzekering Werkgevers%
Premie WAO /WIA exclusief opslag voor bijdrage kinderopvang 6,27
Opslag kinderopvang op WAO/WIA basispremie 0,50
Awf-premie1 2,85
UFO 0,78
Vervangende premie voor de sectorfondsen2 1,37

1 WW premie is Ufo/Awf premie plus Sectorpremie;

2 In plaats van de sectorpremie, voor de uitkeringen in een sector en voor het Wsw-loon (alleen binnen de sector overheid). Deze is gelijk aan de gemiddelde sectorpremie van het vorige jaar.

 
 

Maakt u gebruik van subsidies en premiekortingen?

Deze en veel andere bezwaren kunnen voor een groot deel worden weggenomen door subsidies en premiekortingen! Maar waar heeft u als werkgever nu recht op? Het komt vaak voor dat een werkgever geen gebruikmaakt van een subsidie. Laat u ook geld liggen?

In deze ‘premiewijzer’ geven we aan de hand van de wet- en regelgeving een overzicht op begrippen en benamingen en gaan we in op de subsidies en regelingen die het meest voorkomen in de praktijk.

Hoe pak je het aan? U leest er alles over in deze uitgave.