Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

Wet- & Regelgeving
 
 

In deze tabel vindt u per sector/premiegroep de percentages voor de premie sectorfonds.

Sector Code Premiegroep Premiepercentage
1   Agrarisch bedrijf  
  01 Kort 2,78
  02 Lang 0,66
    Gemiddeld 1,08
2 01 Tabakverwerkende industrie 2,50
3   Bouwbedrijf  
  01 Kort 5,74
  02 Lang 1,30
    Gemiddeld 1,63
4 01 Baggerbedrijf 0,65
5 01 Hout- en emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie 1,50
6 01 Timmerindustrie 0,14
7 01 Meubel- en orgelbouwindustrie 0,72
8 01 Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereid.ind. 0,40
9 03 Grafische industrie 1,49
10 01 Metaalindustrie 0,94
11 01 Elektrotechnische industrie 1,00
12 01 Metaal- en technische bedrijfstakken 0,70
13 01 Bakkerijen 1,08
14 01 Suikerverwerkende industrie 0,71
15 01 Slagersbedrijven 0,76
16 01 Slagers overig 1,43
17 01 Detailhandel en ambachten 1,42
18 01 Reiniging 2,00
19 01 Grootwinkelbedrijf 1,10
20 01 Havenbedrijven 1,84
21 01 Havenclassificeerders 0,50
22 01 Binnenscheepvaart 0,48
23 01 Visserij 0,00
24 01 Koopvaardij 1,38
25 01 Vervoer KLM 0,36
26 01 Vervoer NS 0,32
27 01 Vervoer posterijen 1,47
28 01 Taxivervoer 2,43
29 01 Openbaar vervoer 0,61
30 01 Besloten busvervoer 2,00
31 01 Overig personenvervoer te land en in de lucht 1,39
32 01 Overig goederenvervoer te land en in de lucht 0,86
33   Horeca algemeen  
  01 Kort 2,92
  02 Lang 0,72
    Gemiddeld 1,53
34 01 Horeca catering 0,98
35 01 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen 0,64
38 01 Banken 3,86
39 01 Verzekeringswezen 1,27
40 01 Uitgeverij 1,54
41 01 Groothandel I 1,11
42 01 Groothandel II 1,30
43 01 Zakelijke dienstverlening I 0,80
44 01 Zakelijke dienstverlening II 1,34
45 01 Zakelijke dienstverlening III 1,97
46 01 Zuivelindustrie 0,75
47 01 Textielindustrie 1,50
48 01 Steen-, cement-, glas- en keramische industrie 0,37
49 01 Chemische industrie 0,77
50 01 Voedingsindustrie 1,20
51 01 Algemene industrie 2,95
52   Uitzendbedrijven  
  07 Detachering 2,66
  08 Intermediaire diensten 2,18
  10 Uitzendbedrijven I A 2,70
  11 Uitzendbedrijven II A 3,24
  09 Uitzendbedrijven I B en II B 2,81
    Gemiddeld 2,93
53 01 Bewakingsondernemingen 1,65
54   Culturele instellingen  
  01 Kort 5,39
  02 Lang 1,19
    Gemiddeld 2,06
55 01 Overige takken van bedrijf en beroep 1,38
56   Schildersbedrijf  
  01 Kort 1,75
  02 Lang 0,64
  01 Gemiddeld 0,72
57 01 Stukadoorsbedrijf 0,32
58 01 Dakdekkersbedrijf 2,00
59 01 Mortelbedrijf 0,21
60 01 Steenhouwersbedrijf 0,16
61 01 Overheid, onderwijs en wetenschappen 0,42
62 01 Overheid, rijk, politie en rechterlijke macht 0,42
63 01 Overheid, defensie 0,42
64   Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen  
01 Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen 0,42
02 * Gemeenten, vervangende sectorpremie 1,37
65 01 Overheid, openbare nutsbedrijven 0,42
66   Overheid, overige instellingen  
  01 Overheid, overige instellingen 0,42
  02 * Overheid, overige instellingen, vervangende sectorpremie  1,37
67 01 Werk en (re)integratie 1,92
68 01 Railbouw 0,31
69 01 Telecommunicatie 1,83

* Premie over uitkeringen en Wsw-loon
Voor de uitkeringen in een sector en voor het Wsw-loon (alleen binnen de sector overheid) wordt de zogenoemde vervangende premie gehanteerd in plaats van de sectorpremie. Het percentage voor de vervangende premie is gelijk aan de gemiddelde sectorpremie van het vorige jaar. (Bron: Premievaststelling sectorfondsen UWV).