Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

Wet- & Regelgeving
 

Voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd

Soort korting Bedrag per jaar Percentage Bijzonderheden
Algemene heffingskorting € 2.265 Voor belastbaar loon tot € 20.142
Afbouw algemene heffingskorting   4,683% Voor belastbaar loon van € 20.142 tot € 68.507
maximaal € 2.265 Voor belastbaar loon vanaf € 68.507
Arbeidskorting 1,764% Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking € 9.468 of lager
maximaal € 3.249,00 28,064% Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking hoger dan € 9.468,00
Afbouw arbeidskorting 3,6% van het loon boven
€ 33.112
De afbouw is € 3.249,00 als het loon meer is dan
€ 123.362
Jong-gehandicaptenkorting € 728
Levensloopverlofkorting € 212 per gespaard kalenderjaar tot en met 2011; alleen voor overgangsgroep

 

Voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder

Soort korting Bedrag per jaar Percentage Bijzonderheden
Algemene heffingskorting € 1.157
Afbouw algemene heffingskorting 2,389% Voor belastbaar loon tot € 20.142 tot € 68.507

Let op!
er kan sprake zijn van een afrondingsverschil.
maximaal € 1.157 Voor belastbaar loon van meer dan € 68.507
Arbeidskorting 0,901% Voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking € 9.468 of lager is
maximaal € 1.659 14,320% Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking hoger is dan € 9.468
Afbouw arbeidskorting 1,837% van het loon boven
€ 33.112
De afbouw is € 1.659 als het loon meer is dan
€ 123.362

Let op!
er kan sprake zijn van een afrondingsverschil.
Ouderenkorting € 1.418 Het loon op jaarbasis mag niet meer zijn dan
€ 36.346
€ 72 Als het loon hoger is dan € 36.346
Alleenstaande- ouderenkorting € 423