Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

Wet- & Regelgeving
 
 

Eindheffingstabellen loonheffing

Tabeltarief voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 6.196 57,60% 0,00%
€ 6.197 t/m €20.142 57,60% 57,60%
€ 20.143 t/m € 33.994 69,00% 69,00%
€ 33.995 t/m € 68.507 69,00% 69,00%
€ 68.508 of meer 108,10% 108,10%

 

Enkelvoudig tarief voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 6.196 36,55% 0,00%
€ 6.197 t/m € 20.142 36,55% 36,55%
€ 20.143 t/m € 33.994 40,85% 40,85%
€ 33.995 t/m € 68.507 40,85% 40,85%
€ 68.508 of meer 51,95% 51,95%

 

Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers
Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moeten worden vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, geldt het percentage uit de tabellen hierboven.

 

Werknemers die uitsluitend premie volksverzekeringen moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief
€ 0 t/m € 20.142 57,60% wordt 38,20% 36,55% wordt 27,65%
€ 20.143 t/m € 33.994 69,00% wordt 38,20% 40,85% wordt 27,65%
€ 33.995 of meer 69,00% en hoger wordt 0,00% 40,85% en hoger wordt 0,00%

 

Werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief
€ 0t/m € 20.142 57,60% wordt 9,70% 36,55% wordt 8,90%
€ 20.143 t/m € 33.994 69,00% wordt 15,20% 40,85% wordt 13,20%

 

Afwijkende tabellen voor enkele bijzondere groepen werknemers
Voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden en voor anonieme werknemers bestaan afzonderlijke tabellen. Deze vindt u hieronder.

 

Tabel eindheffing voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden

Tabeltarief Enkelvoudig tarief
zonder loonheffingskorting 56,20% 36,00%
met loonheffingskorting 9,80% 9,00%

 

Tabel eindheffing voor anonieme werknemers

   
Tabeltarief (gebruteerd) 108,30%
Enkelvoudig tarief 52,00%

 

Tabeltarief voor werknemers AOW-leeftijd of ouder, geboren in 1945 of eerder

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 6.196 22,90% 0,00%
€ 6.197 t/m € 20.142 22,90% 22,90%
€ 20.143 t/m € 34.404 29,70% 29,70%
€ 34.405 t/m € 68.507 69,00% 69,00%
€ 68.508 of meer 108,10% 108,10%

 

Enkelvoudig tarief voor werknemers AOW-leeftijd of ouder, geboren in 1945 of eerder

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 6.196 18,65% 0,00%
€ 6.197 t/m € 20.142 18,65% 18,65%
€ 20.143 t/m € 34.404 22,95% 22,95%
€ 34.405 t/m € 68.507 40,85% 40,85%
€ 68.508 of meer 51,95% 51,95%

 

Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers
Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moeten worden vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, geldt het percentage uit de tabellen hierboven.

 

Werknemers die uitsluitend premie volksverzekeringen moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief
€ 0 t/m € 20.142 22,90% wordt 10,80% 18,65% wordt 9,75%
€ 20.143 t/m € 34.404 29,70% wordt 10,80% 22,95% wordt 9,75%
€ 33.405 of meer 69,00% en hoger wordt 0,00% 40,85% en hoger wordt 0,00%

 

Werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief
€ 0t/m € 20.142 22,90% wordt 9,70% 18,65% wordt 8,90%
€ 20.143 t/m € 34.404 29,70% wordt 15,20% 22,95% wordt 13,20%

 

Afwijkende tabellen voor enkele bijzondere groepen werknemers
Voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden en voor anonieme werknemers bestaan afzonderlijke tabellen. Deze vindt u hieronder.

 

Tabel eindheffing voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden

Tabeltarief Enkelvoudig tarief
zonder loonheffingskorting 21,90% 18,00%
met loonheffingskorting 0,00% 0,00%

 

Tabel eindheffing voor anonieme werknemers

   
Tabeltarief (gebruteerd) 108,30%
Enkelvoudig tarief 52,00%

 

Tabeltarief voor werknemers AOW-leeftijd, geboren in 1946 of later

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 6.196 22,90% 0,00%
€ 6.197 t/m € 20.142 22,90% 22,90%
€ 20.143 t/m € 33.994 29,70% 29,70%
€ 33.995 t/m € 68.507 69,00% 69,00%
€ 68.508 of meer 108,10% 108,10%

 

Enkelvoudig tarief voor werknemers AOW-leeftijd, geboren 1946 of later

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 6.196 18,65% 0,00%
€ 6.197 t/m € 20.142 18,65% 18,65%
€ 20.143 t/m € 33.994 22,95% 22,95%
€ 33.995 t/m € 68.507 40,85% 40,85%
€ 68.508 of meer 51,95% 51,95%

 

Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers

Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moeten worden vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, geldt het percentage uit de tabellen hierboven.

Werknemers die uitsluitend premie volksverzekeringen moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief
€ 0 t/m € 20.142 22,90% wordt 10,80% 18,65% wordt 9,75%
€ 20.143 t/m € 33.994 29,70% wordt 10,80% 22,95% wordt 9,75%
€ 33.995 of meer 69,00% en hoger wordt 0,00% 40,85% en hoger wordt 0,00%

 

Werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief
€ 0t/m € 20.142 22,90% wordt 9,70% 18,65% wordt 8,90%
€ 20.143 t/m € 33.995 29,70% wordt 15,20% 22,95% wordt 13,20%

 

Voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden en voor anonieme werknemers bestaan afzonderlijke tabellen.
Deze vindt u hieronder.

Tabel eindheffing voor aannemers van werk, thuiswerkers en andere gelijkgestelden

Tabeltarief Enkelvoudig tarief
zonder loonheffingskorting 21,90% 18,00%
met loonheffingskorting 0,00% 0,00%

 

Tabel eindheffing voor anonieme werknemers

   
Tabeltarief (gebruteerd) 108,30%
Enkelvoudig tarief 52,00%