Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

Wet- & Regelgeving
 

Witte tabel

Jonger dan AOW leeftijd

Jaarloon Zonder loonheffingskorting Met loonheffingskorting*
    Standaard tarief Verrekenings &
loonheffingskorting
€ - t/m € 6.511  36,55% 0,00% 0,00%
€ 6.512 t/m € 10.225  36,55%  36,55% -1,76%
€ 10.226 t/m € 18.936  36,55%  36,55% -28,06%
€ 18.937 t/m € 20.142  36,55%  36,55% 0,00%
€ 20.143 t/m € 22.028  40,85%  40,85% 4,68%
€ 22.029 t/m € 33.112  40,85%  40,85% 4,68%
€ 33.113 t/m € 33.994  40,85%  40,85% 8,28%
€ 33.995 t/m € 34.404  40,85%  40,85% 8,28%
€ 34.405 t/m € 68.507  40,85%  40,85% 8,28%
€ 68.508 t/m € 133.231  51,95%  51,95% 3,60%
€ 133.232 en meer   51,95%   51,95%   0,00%

 

Tarieven AOW leeftijd en ouder geboren in 1945 of eerder

Jaarloon Zonder loonheffingskorting Met loonheffingskorting*
    Standaard tarief Verrekenings &
loonheffingskorting
€ - t/m € 6.511  18,65% 0,00% 0,00%
€ 6.512 t/m € 10.225  18,65%  0,00% 0,00%
€ 10.226 t/m € 18.936  18,65%  0,00% 0,00%
€ 18.937 t/m € 20.142  22,95%  0,00% 0,00%
€ 20.143 t/m € 22.028  22,95%  0,00% 0,00%
€ 22.029 t/m € 33.112  22,95%  22,95% 2,39%
€ 33.113 t/m € 33.994  22,95%  22,95% 4,23%
€ 33.995 t/m € 34.404  22,95%  22,95% 4,23%
€ 34.405 t/m € 68.507  40,85%  40,85% 4,23%
€ 68.508 t/m € 133.231  51,95%  51,95% 1,84%
€ 133.232 en meer   51,95%   51,95%   0,00%

 

Tarieven AOW leeftijd en ouder geboren in 1946 of later

Jaarloon Zonder loonheffingskorting Met loonheffingskorting*
    Standaard tarief Verrekenings &
loonheffingskorting
€ - t/m € 6.511  18,65% 0,00% 0,00%
€ 6.512 t/m € 10.225  18,65%  0,00% 0,00%
€ 10.226 t/m € 18.936  18,65%  0,00% 0,00%
€ 18.937 t/m € 20.142  18,65%  0,00% 0,00%
€ 20.143 t/m € 22.028  22,95%  0,00% 0,00%
€ 22.029 t/m € 33.112  22,95%  22,95% 2,39%
€ 33.113 t/m € 33.994  22,95%  22,95% 4,23%
€ 33.995 t/m € 34.404  40,85%  40,85% 4,23%
€ 34.405 t/m € 68.507  40,85%  40,85% 4,23%
€ 68.508 t/m € 133.231  51,95%  51,95% 1,84%
€ 133.232 en meer   51,95%   51,95%   0,00%

* Omdat de loonheffingskorting afhankelijk is van de hoogte van het inkomen, moet u het verrekeningspercentage loonheffingskorting toepassen. Voor het berekenen van de loonbelasting/premie volksverzekeringen telt u dit percentage op bij het percentage uit de kolom 'standaardtarief'.  U mag de 2 percentages ook afzonderlijk toepassen. Zie voor meer informatie paragraaf 7.3.6 van het 'Handboek Loonheffingen 2018'.

Groene tabel

Jonger dan AOW leeftijd

Jaarloon Zonder loonheffingskorting Met loonheffingskorting*
    Standaard tarief Verrekenings &
loonheffingskorting
€ - t/m € 6.511  36,55%  0,00%  0,00%
€5.612 t/m € 10,225  36,55%  36,55%  -1,76%
€ 10.226 t/m € 18.936  36,55%  36,55%  -28,06%
€ 18.937 t/m € 20.142  36,55%  36,55%  0,00%
€ 20.143 t/m € 22.028  40,85%  40,85%  4,68%
€ 22.029 t/m € 33.112  40,85%  40,85%  4,68%
€ 33.113 t/m € 33.994  40,85%  40,85%  8,28%
€ 33.995 t/m € 34.404  40,85%  40,85%  8,28%
€ 34.405 t/m € 68.507  40,85%  40,85%  8,28%
€ 68.508 t/m € 133.231  51,95%  51,95%  3,60%
€ 133.232  51,95%  51,95%  0,00%

 

Tarieven AOW leeftijd en ouder

  Geboren in 1945 of eerder Alleen voor SVB
Jaarloon Zonder loon-
heffingskorting
Met loonheffingskorting* Met loonheffingskorting*
    Standaard
tarief
Verrekenings %
loonheffings-
korting
Standaard
tarief
Verrekenings %
loonheffings-
korting
€ - t/m € 6.511  18,65%  0,00%  0,00%
€5.612 t/m € 10,225  18,65%  0,00%  0,00%
€ 10.226 t/m € 18.936  18,65%  0,00%  0,00%
€ 18.937 t/m € 20.142  18,65%  0,00%  0,00%
€ 20.143 t/m € 22.028  22,95%  0,00%  0,00%
€ 22.029 t/m € 33.112  22,95%  22,95%  2,39%
€ 33.113 t/m € 33.994  22,95%  22,95%  4,23%
€ 33.995 t/m € 34.404  22,95%  22,95%  4,23%
€ 34.405 t/m € 68.507  40,85%  40,85%  4,23%
€ 68.508 t/m € 133.231  51,95%  51,95%  1,84%
€ 133.232  51,95%  51,95%  0,00%

 

Tarieven AOW leeftijd en ouder

  Geboren in 1946 of later Alleen voor SVB
Jaarloon Zonder loon-
heffingskorting
Met loonheffingskorting* Met loonheffingskorting*
    Standaard
tarief
Verrekenings %
loonheffings-
korting
Standaard
tarief
Verrekenings %
loonheffings-
korting
€ - t/m € 6.511  18,65%  0,00%  0,00%
€5.612 t/m € 10,225  18,65%  0,00%  0,00%
€ 10.226 t/m € 18.936  18,65%  0,00%  0,00%
€ 18.937 t/m € 20.142  18,65%  0,00%  0,00%
€ 20.143 t/m € 22.028  22,95%  0,00%  0,00%
€ 22.029 t/m € 33.112  22,95%  22,95%  2,39%
€ 33.113 t/m € 33.994  22,95%  22,95%  4,23%
€ 33.995 t/m € 34.404  40,85%  40,85%  4,23%
€ 34.405 t/m € 68.507  40,85%  40,85%  4,23%
€ 68.508 t/m € 133.231  51,95%  51,95%  1,84%
€ 133.232  51,95%  51,95%  0,00%

De kolommen 'Alleen SVB' zijn alleen relevant voor de speciale groene tabel voor de SVB (LB043), waarin de aanvullende alleenstaandeouderenkorting is verwerkt.

* Omdat de loonheffingskorting afhankelijk is van de hoogte van het inkomen, moet u het verrekeningspercentage loonheffingskorting toepassen. Voor het berekenen van de loonbelasting/premie volksverzekeringen telt u dit percentage op bij het percentage uit de kolom 'standaardtarief'.  U mag de 2 percentages ook afzonderlijk toepassen. Zie voor meer informatie paragraaf 7.3.6 van het 'Handboek Loonheffingen'.

 
 

Maakt u gebruik van subsidies en premiekortingen?

Deze en veel andere bezwaren kunnen voor een groot deel worden weggenomen door subsidies en premiekortingen! Maar waar heeft u als werkgever nu recht op? Het komt vaak voor dat een werkgever geen gebruikmaakt van een subsidie. Laat u ook geld liggen?

In deze ‘premiewijzer’ geven we aan de hand van de wet- en regelgeving een overzicht op begrippen en benamingen en gaan we in op de subsidies en regelingen die het meest voorkomen in de praktijk.

Hoe pak je het aan? U leest er alles over in deze uitgave.