Wet- & Regelgeving
   
- werkgeversheffing ZVW 6,65%
- bijdrage ZVW 5,40
- zeevarenden 0,00%

 

   
Standaard premie ZVW (incl. eigen risico) € 1.530
- Per maand = € 127,50
gemiddeld eigen risico € 240
Nominale verdragsbijdrage (zonder woonlandfactor) € 1.290

 

Bestuursrechtelijke premie ZVW

   
Gemiddelde nominale premie ZVW € 1.290
- Per maand = € 107,50
Per maand wanbetaler 125% € 134,38

 

Voor de Wet aanpak schijnconstructies

   
De geraamde gemiddelde nominale premie per jaar € 1.2411
- Per kalendermaand = € 103,42
Per 4-weken = € 95,46

Tot ten hoogste dit bedrag kan de werkgever op basis van een volmacht betalingen verrichten uit het netto minimumloon.


1 Gepubliceerd in de staatscourant van 28 oktober 2016