Werkkostenregeling Waarderingen (normbedragen) 2017

Werkkostenregeling Waarderingen

Normbedragen voor   Bedrag Percentage
Vrije vergoeding Per kilometer € 0,19  
Maaltijden Per maaltijd € 3,30  
Huisvesting en inwoning Normbedrag per dag € 5,50  
Verhuiskosten Maximale vrije vergoeding voor overige verhuiskosten € 7.750,00  
Vrijwilligersregeling Normbedrag per jaar € 1.500,00  
Normbedrag per maand € 150,00  
Percentage van het fiscaal loon voor de berekening van de vrije ruimte 1,2%