Premiepercentages

Verzekering Werkgevers%
Premie WAO /WIA exclusief opslag voor bijdrage kinderopvang 6,16
Opslag kinderopvang op WAO/WIA basispremie 0,50
Awf-premie1 2,64
UFO 0,78
Vervangende premie voor de sectorfondsen2 1,77

1 WW premie is Ufo/Awf premie plus Sectorpremie;

2 In plaats van de sectorpremie, voor de uitkeringen in een sector en voor het Wsw-loon (alleen binnen de sector overheid). Deze is gelijk aan de gemiddelde sectorpremie van het vorige jaar.