Nieuw in 2017: het lage inkomensvoordeel

Het Lage-inkomensvoordeel (LIV) is een jaarlijkse tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers en geldt per 1 januari 2017.  

Wanneer heeft u als werkgever recht op het LIV? 

  • De werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon.
  • De werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren per jaar.
  • De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
Gemiddeld uurloon over 20171 LIV per werknemer per verloond uur Maximale LIV per werknemer per
jaar ( bij een 40-urige werkweek)
€ 9,66 tot maximaal € 10,63 € 1,01 € 2.000
€ 10,64 tot maximaal € 12,08 € 0,51 € 1.000

Let op:

1 Het uurloon 2017 wordt gebruikt voor de voorlopige en definitieve afrekening die u respectievelijk in maart 2018 en september 2018 gaat ontvangen.

(afdrachtverminderingen en premiekortingen)

Afdrachtvermindering Speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)

  2015 2016 2017
Loongrens € 250.000 € 350.000 € 350.000
1e schijf 35% 32% 32%
1e schijf starter 50% 40% 40%
2e schijf 14% 16% 16%
Plafond € 14.000.000 vervallen  

 

Premiekorting oudere werknemer

  In dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde van 56 jr of ouder bij een werkweek van tenminste 36 uur
Korting op premie WAO/WIA/WW-Awf/Ufo en sectorpremie (per jaar) € 7.000

Premiekorting jongere werknemer

In dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde (WW of uitkering op grond van de Participatiewet) vanaf 18 jaar tot 27 jaar bij een werkweek van tenminste 32 uur en contract van minimaal 6 maanden. Maximaal 2 jaar, uiterlijk tot en met 31 december 2017.

  Werkweek van min. 32 uur
Korting op premie WAO/WIA/WW-Awf/Ufo en sector premie (per jaar) € 3.500

Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer

U mag de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer en de premiekorting oudere werknemer of de premiekorting jongere werknemer niet tegelijk toepassen, u past alleen de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toe. Maximaal 3 jaar

  Werkweek van min. 36 uur Doelgroep banenafspraak
Korting op premie WAO/WIA/ WW-Awf/Ufo en sector premie (per jaar) € 7.000 € 2.000