Wet- & Regelgeving

Voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd

Soort korting Bedrag per jaar Percentage Bijzonderheden
Algemene heffingskorting € 2.254 Voor belastbaar loon tot € 19.982
Afbouw maximaal € 2.254 4,787% Voor belastbaar loon tot € 19.982 tot € 67.068
Algemene heffingskorting € 0 Voor belastbaar loon vanaf € 67.068
Arbeidskorting 1,772% Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking € 9.309 of lager
- Maximaal € 3.223,00 28,317% Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking hoger dan € 9.309,00
- Minimaal € 0 Maximaal als het loon meer is dan € 121.972
Afbouw arbeidskorting 3,6% van het loon boven
€ 32.444
De afbouw is € 3.223,00 als het loon meer is dan
€ 121.972
Jong-gehandicaptenkorting € 722
Levensloopverlofkorting € 210 per gespaard kalenderjaar tot en met 2011; alleen voor overgangsgroep
Werkbonus € 0 Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking niet meer is dan € 17.327
58,100% van het loon minus
€ 17.327
Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking meer is dan € 17.327 maar niet meer dan € 19.252
€ 1.119 Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking meer is dan € 19.252 maar niet meer dan € 23.104
€ 1.119 minus 10,567% van het loon minus € 23.104 Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking meer is dan € 23.104 maar niet meer dan € 33.694
€ 0 Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking meer is dan € 33.694

 

Voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder

Soort korting Bedrag per jaar Percentage Bijzonderheden
Algemene heffingskorting € 1.151
Afbouw maximaal € 1.151 2,443% Voor belastbaar loon tot € 19.982 tot € 67.068
Algemene heffingskorting € 0 Maximaal voor belastbaar loon vanaf € 67.068
Arbeidskorting 0,904% Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking € 9.309 of lager
- Maximaal € 1.645,00 14,449% Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking hoger dan € 9.309,00
- Minimaal € 0,00 als het loon meer is dan
€ 121.972
Afbouw arbeidskorting 1,837% van het loon boven
€ 32.444
De afbouw is € 1.645 als het loon meer is dan
€ 121.972
Ouderenkorting € 1.292 Het loon op jaarbasis mag niet meer zijn dan
€ 36.057
€ 71 Als het loon hoger is dan € 36.057
Alleenstaande- ouderenkorting € 438