Wet- & Regelgeving
 

Eindheffingstabellen loonheffing

Tabeltarief voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 6.166 57,60% 0,00%
€ 6.167 t/m €19.982 57,60% 57,60%
€ 19.983 t/m € 33.791 68,90% 68,90%
€ 33.792 t/m € 67.072 68,90% 68,90%
€ 67.072 of meer 108,30% 108,30%

 

Enkelvoudig tarief voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 6.166 36,55% 0,00%
€ 6.167 t/m € 19.982 36,55% 36,55%
€ 19.983 t/m € 33.791 40,80% 40,80%
€ 33.792 t/m € 67.072 40,80% 40,80%
€ 67.073 of meer 52,00% 52,00%

 

Werknemers die uitsluitend premie volksverzekeringen moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Loonbelasting/premie volksverzekeringen
€ 0 t/m € 19.982 57,60% wordt 38,20% 36,55% wordt 27,65%
€ 19.983 t/m € 33.791 68,90% wordt 38,20% 40,80% wordt 27,65%
€ 33.792 of meer 68,90% en hoger wordt 0,00% 40,80% en hoger wordt 0,00%

 

Werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief
€ 0t/m € 19.982 57,60% wordt 9,70% 36,55% wordt 8,90%
€ 19.983 t/m € 33.791 68,90% wordt 15,10% 40,80% wordt 13,15%

 

Tabel eindheffing voor aannemers van werk, thuiswerkers en andere gelijkgestelden

Tabeltarief Enkelvoudig tarief
zonder loonheffingskorting 56,20% 36,00%
met loonheffingskorting 9,80% 9,00%

 

Tabeltarief voor werknemers AOW-leeftijd of ouder, geboren in 1945 of eerder

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 6.166 22,90% 0,00%
€ 6.167 t/m € 19.982 22,90% 22,90%
€ 19.983 t/m € 34.130 29,70% 29,70%
€ 34.131 t/m € 67.072 68,90% 68,90%
€ 67.073 of meer 108,30% 108,30%

 

Enkelvoudig tarief voor werknemers AOW-leeftijd of ouder, geboren in 1945 of eerder

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 6.166 18,65% 0,00%
€ 6.167 t/m € 19.982 18,65% 18,65%
€ 19.983 t/m € 34.130 22,90% 22,90%
€ 34.131 t/m € 67.072 40,80% 40,80%
€ 66.422 of meer 52,00% 52,00%

 

Tabeltarief voor werknemers AOW-leeftijd, geboren in 1946 of later

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 6.166 22,90% 0,00%
€ 6.167 t/m € 19.982 22,90% 22,90%
€ 19.983 t/m € 33.791 29,70% 29,70%
€ 33.792 t/m € 67.072 68,90% 68,90%
€ 67.073 of meer 108,30% 108,30%

 

Enkelvoudig tarief voor werknemers AOW-leeftijd, geboren 1946 of later

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 6.166 18,65% 0,00%
€ 6.167 t/m € 19.982 18,65% 18,65%
€ 19.983 t/m € 33.791 22,90% 22,90%
€ 33.792 t/m € 67.072 40,80% 40,80%
€ 67.073 of meer 52,00% 52,00%

 

Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers

Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moeten worden vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, geldt het percentage uit de tabellen hierboven.

Werknemers die uitsluitend premie volksverzekeringen moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief
€ 0 t/m € 19.982 22,90% wordt 10,80% 18,65% wordt 9,75%
€ 19.983 t/m € 33.791 29,70% wordt 10,80% 22,90% wordt 9,75%
€ 33.792 t/m € 67.072 68,90% en hoger wordt 0,00% 40,80% en hoger wordt 0,00%

 

Werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief
€ 0t/m € 19.982 22,90% wordt 9,70% 18,65% wordt 8,90%
€ 19.983 t/m € 33.791 29,70% wordt 9,70% 22,90% wordt 13,15%

 

Voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden en voor anonieme werknemers bestaan afzonderlijke tabellen.
Deze vindt u hieronder.

Tabel eindheffing voor aannemers van werk, thuiswerkers en andere gelijkgestelden

Tabeltarief Enkelvoudig tarief
zonder loonheffingskorting 21,90% 18,00%
met loonheffingskorting 0,00% 0,00%

 

Tabel eindheffing voor anonieme werknemers

   
Tabeltarief (gebruteerd) 108,30%
Enkelvoudig tarief 52,00%