Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

Sector WGA-vast WGA-flex ZW-flex
1 Agrarisch bedrijf 0,51 0,18 0,32
2 Tabakverwerkende industrie 0,31 0,05 0,24
3 Bouwbedrijf 0,79 0,32 0,48
4 Baggerbedrijf 0,36 0,10 0,20
5 Hout- en emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie 1,21 0,28 0,44
6 Timmerindustrie 0,69 0,43 0,50
7 Meubel- en orgelbouwindustrie 0,55 0,37 0,48
8 Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereid.ind. 0,54 0,45 0,37
9 Grafische industrie 0,46 0,34 0,47
10 Metaalindustrie 0,32 0,14 0,22
11 Elektrotechnische industrie 0,25 0,12 0,14
12 Metaal- en technische bedrijfstakken 0,57 0,22 0,37
13 Bakkerijen 0,91 0,40 0,43
14 Suikerverwerkende industrie 0,73 0,35 0,35
15 Slagersbedrijven 1,09 0,40 0,63
16 Slagers overig 0,82 0,30 0,51
17 Detailhandel en ambachten 0,54 0,35 0,50
18 Reiniging 1,40 0,60 0,88
19 Grootwinkelbedrijf 0,60 0,27 0,41
20 Havenbedrijven 0,40 0,23 0,57
21 Havenclassificeerders 0,67 0,24 0,85
22 Binnenscheepvaart 0,34 0,25 0,48
23 Visserij 0,55 0,23 0,07
24 Koopvaardij 0,47 0,06 0,29
25 Vervoer KLM 0,66 0,04 0,51
26 Vervoer NS 0,48 0,09 0,59
27 Vervoer posterijen 0,48 0,25 0,53
28 Taxivervoer 0,95 0,85 1,57
29 Openbaar vervoer 0,32 0,15 0,37
30 Besloten busvervoer 0,67 0,58 0,59
31 Overig personenvervoer te land en in de lucht 0,14 0,23 0,53
32 Overig goederenvervoer te land en in de lucht 0,56 0,39 0,53
33 Horeca algemeen 0,40 0,39 0,67
34 Horeca catering 0,20 0,67 0,76
35 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen 0,43 0,23 0,36
38 Banken 0,15 0,11 0,19
39 Verzekeringswezen 0,34 0,15 0,15
40 Uitgeverij 0,33 0,27 0,31
41 Groothandel I 0,40 0,18 0,28
42 Groothandel II 0,41 0,23 0,31
43 Zakelijke dienstverlening I 0,33 0,15 0,15
44 Zakelijke dienstverlening II 0,19 0,18 0,28
45 Zakelijke dienstverlening III 0,35 0,24 0,44
46 Zuivelindustrie 0,33 0,12 0,48
47 Textielindustrie 0,63 0,11 0,14
48 Steen-, cement-, glas- en keramische industrie 1,13 0,38 0,48
49 Chemische industrie 0,57 0,16 0,20
50 Voedingsindustrie 0,47 0,22 0,25
51 Algemene industrie 0,48 0,16 0,17
52 Uitzendbedrijven 0,17 1,58 4,06
53 Bewakingsondernemingen 0,48 0,62 1,12
54 Culturele instellingen 0,36 0,23 0,33
55 Overige takken van bedrijf en beroep 0,66 0,35 0,51
56 Schildersbedrijf 1,38 0,62 0,80
57 Stukadoorsbedrijf 1,96 1,25 1,25
58 Dakdekkersbedrijf 1,58 0,72 0,72
59 Mortelbedrijf 1,22 0,35 0,11
60 Steenhouwersbedrijf 1,01 1,64 1,31
61 Overheid, onderwijs en wetenschappen 0,73 0,10 0,10
62 Overheid,rijk, politie en rechterlijke macht 0,20 0,04 0,02
63 Overheid, defensie 0,00 0,04 0,02
64 Overheid, provincie, gemeenten en waterschappen 0,62 0,10 0,07
65 Overheid, openbare nutsbedrijven 0,51 0,11 0,03
66 Overheid, overige instellingen 0,67 0,13 0,22
67 Werk en (re)integratie 1,49 2,69 1,34
68 Railbouw 0,73 0,06 0,06
69 Telecommunicatie 0,27 0,20 0,27