Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

Wet- & Regelgeving
 

Voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd

Soort korting Bedrag per jaar Percentage Bijzonderheden
Algemene heffingskorting € 2.242,00 Voor belastbaar loon tot € 19.922
Afbouw maximaal € 2242,00 4,822% Voor belastbaar loon tot € 19.922 tot € 66.417
Algemene heffingskorting € ,00 Voor belastbaar loon vanaf € 66.417
Arbeidskorting 1,793% Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking € 9.147,00 of lager
- Maximaal € 3.103,00 27,698% Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking hoger dan € 9.147,00
- Minimaal € 0,00 Maximaal als het loon meer is dan € 111.590
Afbouw arbeidskorting 4% van het loon boven € 34.015 De afbouw is € 3.103,00 als het loon meer is dan
€ 111.590
Jong-gehandicaptenkorting € 719
Levensloopverlofkorting € 209 per gespaard kalenderjaar tot en met 2011; alleen voor overgangsgroep
Werkbonus € 0 Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking niet meer is dan € 17.327
58,10% van het loon minus
€ 17.327
Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking meer is dan € 17.327 maar niet meer dan € 19.252
€ 1.119 Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking meer is dan € 19.252 maar niet meer dan € 23.104
€ 1.119 minus 10,567% van het loon minus € 23.104 Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking meer is dan € 23.104 maar niet meer dan € 33.694
€ 0 Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking meer is dan € 33.694

 

Voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder

Soort korting Bedrag per jaar Percentage Bijzonderheden
Algemene heffingskorting € 1.145,00
Afbouw maximaal € 1.145,00 2,46% Voor belastbaar loon tot € 19.922 tot € 66.417
Algemene heffingskorting € 0,00 Maximaal voor belastbaar loon vanaf € 66.417
Arbeidskorting 0,9150% Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking € 9.147,00 of lager
- Maximaal € 1.585,00 14,133% Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking hoger dan € 9.147,00
- Minimaal € 0,00 als het loon meer is dan
€ 111.590
Afbouw arbeidskorting 2,041% van het loon boven
€ 34.015
De afbouw is € 1.585,00 als het loon meer is dan
€ 111.590
Ouderenkorting € 1.187,00 Het loon op jaarbasis mag niet meer zijn dan
€ 35.949
€ 70,00 Als het loon hoger is dan € 35.949
Alleenstaande- ouderenkorting € 436,00