Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

Wet- & Regelgeving
 
 

Eindheffingstabellen loonheffing

Tabeltarief voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 6.134 57,60% 0,00%
€ 6.135 t/m €19.922 57,60% 57,60%
€ 19.923 t/m € 33.715 67,70% 67,70%
€ 33.716 t/m € 66.421 67,70% 67,70%
€ 66.422 of meer 108,30% 108,30%

 

Enkelvoudig tarief voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 6.134 36,55% 0,00%
€ 6.135 t/m € 19.922 36,55% 36,55%
€ 19.923 t/m € 33.715 40,40% 40,40%
€ 33.716 t/m € 66.421 40,40% 40,40%
€ 66.422 of meer 52,00% 52,00%

 

Werknemers die uitsluitend premie volksverzekeringen moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Loonbelasting/premie volksverzekeringen
€ 0 t/m € 19.922 57,60% wordt 39,10% 36,55% wordt 28,15%
€ 19.923 t/m € 33.715 67,70% wordt 39,10% 40,40% wordt 28,15%
€ 33.716 of meer 67,70% en hoger wordt 0,00% 40,40% en hoger wordt 0,00%

 

Werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief
€ 0t/m € 19.922 57,60% wordt 9,10% 36,55% wordt 8,40%
€ 19.923 t/m € 33.715 67,70% wordt 13,90% 40,40% wordt 12,25%

 

Tabel eindheffing voor aannemers van werk, thuiswerkers en andere gelijkgestelden

Tabeltarief Enkelvoudig tarief
zonder loonheffingskorting 56,20% 36,00%
met loonheffingskorting 9,80% 9,00%

 

Tabeltarief voor werknemers AOW-leeftijd of ouder, geboren in 1945 of eerder

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 6.134 22,90% 0,00%
€ 6.135 t/m € 19.922 22,90% 22,90%
€ 19.923 t/m € 34.027 29,00% 29,00%
€ 34.028 t/m € 66.421 67,70% 67,70%
€ 66.422 of meer 108,30% 108,30%

 

Enkelvoudig tarief voor werknemers AOW-leeftijd of ouder, geboren in 1945 of eerder

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 6.134 18,65% 0,00%
€ 6.135 t/m € 19.922 18,65% 18,65%
€ 19.923 t/m € 34.027 22,50% 22,50%
€ 34.028 t/m € 66.421 40,40% 40,40%
€ 66.422 of meer 52,00% 52,00%

 

Tabeltarief voor werknemers AOW-leeftijd, geboren in 1946 of later

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 6.134 22,90% 0,00%
€ 6.135 t/m € 19.922 22,90% 22,90%
€ 19.923 t/m € 33.715 29,00% 29,00%
€ 33.716 t/m € 66.421 67,70% 67,70%
€ 66.422 of meer 108,30% 108,30%

 

Enkelvoudig tarief voor werknemers AOW-leeftijd, geboren 1946 of later

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 6.134 18,65% 0,00%
€ 6.135 t/m € 19.922 18,65% 18,65%
€ 19.923 t/m € 33.715 22,50% 22,50%
€ 33.716 t/m € 66.421 40,40% 40,40%
€66.422 of meer 52,00% 52,00%

 

Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers

Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moeten worden vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, geldt het percentage uit de tabellen hierboven.

Werknemers die uitsluitend premie volksverzekeringen moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief
€ 0 t/m € 19.922 22,90% wordt 11,40% 18,65% wordt 10,25%
€ 19.923 t/m € 33.715 29,00% wordt 11,40% 22,50% wordt 10,25%
€ 33.716 t/m € 66.421 67,70% en hoger wordt 0,00% 40,40% en hoger wordt 0,00%

 

Werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief
€ 0t/m € 19.922 22,90% wordt 9,10% 18,65% wordt 8,40%
€ 19.923 t/m € 33.715 29,00% wordt 13,90% 22,50% wordt 12,25%

 

Voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden en voor anonieme werknemers bestaan afzonderlijke tabellen.
Deze vindt u hieronder.

Tabel eindheffing voor aannemers van werk, thuiswerkers en andere gelijkgestelden

Tabeltarief Enkelvoudig tarief
zonder loonheffingskorting 21,90% 18,00%
met loonheffingskorting 1,00% 1,00%

 

Tabel eindheffing voor anonieme werknemers

   
Tabeltarief (gebruteerd) 108,30%
Enkelvoudig tarief 52,00%