Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

Wet- & Regelgeving
 

Witte tabel m.i.v. april 2016

Jonger dan AOW leeftijd

Jaarloon Zonder loonheffingskorting Met loonheffingskorting*
    Standaard tarief Verrekenings &
loonheffingskorting
€ - t/m € 6.450  36,55% 0,00% 0,00%
€ 6.451 t/m € 9.878  36,55%  36,55% -1,79%
€ 9.879 t/m € 18.295  36,55%  36,55% -27,70%
€ 18.296 t/m € 19.922  36,55%  36,55% 0,00%
€ 19.923 t/m € 20.737  40,40%  40,40% 4,82%
€ 20.732 t/m € 33.715  40,40%  40,40% 4,82%
€ 33.716 t/m € 34.015  40,40%  40,40% 4,82%
€ 34.016 t/m € 34.027  40,40%  40,40% 8,82%
€ 34.028 t/m € 66.421  40,40%  40,40% 8,82%
€ 66.422 t/m € 120.517  52,00%  52,00% 4,00%
€ 120.518 en meer   52,00%   52,00%   0,00%

 

Tarieven AOW leeftijd en ouder geboren in 1945 of eerder

Jaarloon Zonder loonheffingskorting Met loonheffingskorting*
    Standaard tarief Verrekenings &
loonheffingskorting
€ - t/m € 6.450  18,65% 0,00% 0,00%
€ 6.451 t/m € 9.878  18,65%  0,00% 0,00%
€ 9.879 t/m € 18.295  18,65%  0,00% 0,00%
€ 18.296 t/m € 19.922  18,65%  0,00% 0,00%
€ 19.923 t/m € 20.737  22,50%  0,00% 0,00%
€ 20.738 t/m € 33.715  22,50%  22,50% 2,46%
€ 33.716 t/m € 34.015  22,50%  22,50% 2,46%
€ 34.016 t/m € 34.027  22,50%  22,50% 4,50%
€ 34.028 t/m € 66.421  40,40%  40,40% 4,50%
€ 66.422 t/m € 120.517  52,00%  52,00% 2,04%
€ 120.518 en meer   52,00%   52,00%   0,00%

 

Tarieven AOW leeftijd en ouder geboren in 1946 of later

Jaarloon Zonder loonheffingskorting Met loonheffingskorting*
    Standaard tarief Verrekenings &
loonheffingskorting
€ - t/m € 6.450  18,65% 0,00% 0,00%
€ 6.451 t/m € 9.878  18,65%  0,00% 0,00%
€ 9.879 t/m € 18.295  18,65%  0,00% 0,00%
€ 18.296 t/m € 19.922  18,65%  0,00% 0,00%
€ 19.923 t/m € 20.737  22,50%  0,00% 0,00%
€ 20.738 t/m € 33.715  22,50%  22,50% 2,46%
€ 33.716 t/m € 34.015  40,40%  40,40% 2,46%
€ 34.016 t/m € 34.027  40,40%  40,40% 4,50%
€ 34.028 t/m € 66.421  40,40%  40,40% 4,50%
€ 66.422 t/m € 120.517  52,00%  52,00% 2,04%
€ 120.518 en meer   52,00%   52,00%   0,00%

* Omdat de loonheffingskorting afhankelijk is van de hoogte van het inkomen, moet u het verrekeningspercentage loonheffingskorting toepassen. Voor het berekenen van de loonbelasting/premie volksverzekeringen telt u dit percentage op bij het percentage uit de kolom 'standaardtarief'.  U mag de 2 percentages ook afzonderlijk toepassen. Zie voor meer informatie paragraaf 7.3.6 van het 'Handboek Loonheffingen 2016'.

Groene tabel m.i.v. april 2016

Jonger dan AOW leeftijd

Jaarloon Zonder loonheffingskorting Met loonheffingskorting*
    Standaard tarief Verrekenings &
loonheffingskorting
€ - t/m € 6.134  36,55%  0,00%  0,00%
€ 6.135 t/m € 12.504  36,55%  36,55%  0,00%
€ 12.505 t/m € 14.841  36,55%  36,55%  0,00%
€ 14.842 t/m € 19.922  36,55%  36,55%  0,00%
€ 19.923 t/m € 33.715  40,40%  40,40%  4,82%
€ 33.716 t/m € 34.027  40,40%  40,40%  4,82%
€ 34.028 t/m € 66.421  40,40%  40,40%  4,82%
€ 66.422  52,00%  52,00%  0,00%

 

Tarieven AOW leeftijd en ouder

  Geboren in 1945 of eerder Alleen voor SVB
Jaarloon Zonder loon-
heffingskorting
Met loonheffingskorting* Met loonheffingskorting*
    Standaard
tarief
Verrekenings %
loonheffings-
korting
Standaard
tarief
Verrekenings %
loonheffings-
korting
€ - t/m € 6.134  18,65%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00%
€ 6.135 - t/m € 12.504  18,65%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00%
€ 12.505 - t/m € 14.841  18,65%  18,65%  0,00%  0,00%  0,00%
€ 14.842 - t/m € 19.922  18,65%  18,65%  0,00%  18,65%  0,00%
€ 19.923 - t/m € 33.715  22,50%  22,50%  2,46%  22,50%  2,46%
€ 33.716 - t/m € 34.027  22,50%  22,50%  2,46%  22,50%  2,46%
€ 34.028 - t/m € 66.421  40,40%  40,40%  2,46%  40,40%  2,46%
€ 66.422 en meer  52,00%  52,00%  0,00%  52,00%  0,00%

 

Tarieven AOW leeftijd en ouder

  Geboren in 1946 of later Alleen voor SVB
Jaarloon Zonder loon-
heffingskorting
Met loonheffingskorting* Met loonheffingskorting*
    Standaard
tarief
Verrekenings %
loonheffings-
korting
Standaard
tarief
Verrekenings %
loonheffings-
korting
€ - t/m € 6.134  18,65%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00%
€ 6.135 - t/m € 12.504  18,65%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00%
€ 12.505 - t/m € 14.841  18,65%  18,65%  0,00%  0,00%  0,00%
€ 14.842 - t/m € 19.922  18,65%  18,65%  0,00%  18,65%  0,00%
€ 19.923 - t/m € 33.715  22,50%  22,50%  2,46%  22,50%  2,46%
€ 33.716 - t/m € 34.027  40,40%  40,40%  2,46%  40,40%  2,46%
€ 34.028 - t/m € 66.421  40,40%  40,40%  2,46%  40,40%  2,46%
€ 66.422 en meer  52,00%  52,00%  0,00%  52,00%  0,00%

De kolommen "Alleen SVB" zijn alleen relevant voor de speciale groene tabel voor de SVB (LB043), waarin de aanvullende alleenstaandeouderenkorting is verwerkt.

* Omdat de loonheffingskorting afhankelijk is van de hoogte van het inkomen, moet u het verrekeningspercentage loonheffingskorting toepassen. Voor het berekenen van de loonbelasting/premie volksverzekeringen telt u dit percentage op bij het percentage uit de kolom 'standaardtarief'.  U mag de 2 percentages ook afzonderlijk toepassen. Zie voor meer informatie paragraaf 7.3.6 van het 'Handboek Loonheffingen 2016'.

Witte tabel januari t/m maart 2016

Jonger dan AOW leeftijd

Jaarloon Zonder loonheffingskorting Met loonheffingskorting*
    Standaard tarief Verrekenings &
loonheffingskorting
€ - t/m € 6.450  36,55% 0,00% 0,00%
€ 6.451 t/m € 9.878  36,55%  36,55% -1,79%
€ 9.879 t/m € 18.295  36,55%  36,55% -27,70%
€ 18.296 t/m € 19.922  36,55%  36,55% 0,00%
€ 19.923 t/m € 20.737  40,20%  40,20% 4,82%
€ 20.738 t/m € 33.715  40,20%  40,20% 4,82%
€ 33.716 t/m € 34.015  40,20%  40,20% 4,82%
€ 34.016 t/m € 34.027  40,20%  40,20% 8,82%
€ 34.028 t/m € 66.421  40,20%  40,20% 8,82%
€ 66.422 t/m € 120.517  52,00%  52,00% 4,00%
€ 120.518 en meer   52,00%   52,00%   0,00%

 

Tarieven AOW leeftijd en ouder geboren in 1945 of eerder

Jaarloon Zonder loonheffingskorting Met loonheffingskorting*
    Standaard tarief Verrekenings &
loonheffingskorting
€ - t/m € 6.450  18,65% 0,00% 0,00%
€ 6.451 t/m € 9.878  18,65%  0,00% 0,00%
€ 9.879 t/m € 18.295  18,65%  0,00% 0,00%
€ 18.296 t/m € 19.922  18,65%  0,00% 0,00%
€ 19.923 t/m € 20.737  22,30%  0,00% 0,00%
€ 20.738 t/m € 33.715  22,30%  22,30% 2,46%
€ 33.716 t/m € 34.015  22,30%  22,30% 2,46%
€ 34.016 t/m € 34.027  22,30%  22,30% 4,50%
€ 34.028 t/m € 66.421  40,20%  40,20% 4,50%
€ 66.422 t/m € 120.517  52,00%  52,00% 2,04%
€ 120.518 en meer   52,00%   52,00%   0,00%

 

Tarieven AOW leeftijd en ouder geboren in 1946 of later

Jaarloon Zonder loonheffingskorting Met loonheffingskorting*
    Standaard tarief Verrekenings &
loonheffingskorting
€ - t/m € 6.450  18,65% 0,00% 0,00%
€ 6.451 t/m € 9.878  18,65%  0,00% 0,00%
€ 9.879 t/m € 18.295  18,65%  0,00% 0,00%
€ 18.296 t/m € 19.922  18,65%  0,00% 0,00%
€ 19.923 t/m € 20.737  22,30%  0,00% 0,00%
€ 20.738 t/m € 33.715  22,30%  22,30% 2,46%
€ 33.716 t/m € 34.015  40,20%  40,20% 2,46%
€ 34.016 t/m € 34.027  40,20%  40,20% 4,50%
€ 34.028 t/m € 66.421  40,20%  40,20% 4,50%
€ 66.422 t/m € 120.517  52,00%  52,00% 2,04%
€ 120.518 en meer   52,00%   52,00%   0,00%

* Omdat de loonheffingskorting afhankelijk is van de hoogte van het inkomen, moet u het verrekeningspercentage loonheffingskorting toepassen. Voor het berekenen van de loonbelasting/premie volksverzekeringen telt u dit percentage op bij het percentage uit de kolom 'standaardtarief'.  U mag de 2 percentages ook afzonderlijk toepassen. Zie voor meer informatie paragraaf 7.3.6 van het 'Handboek Loonheffingen 2016'.

Groene tabel januari t/m maart 2016

Jonger dan AOW leeftijd

Jaarloon Zonder loonheffingskorting Met loonheffingskorting*
    Standaard tarief Verrekenings &
loonheffingskorting
€ - t/m € 6.134  36,55%  0,00%  0,00%
€ 6.135 t/m € 12.504  36,55%  36,55%  0,00%
€ 12.505 t/m € 14.841  36,55%  36,55%  0,00%
€ 14.842 t/m € 19.922  36,55%  36,55%  0,00%
€ 19.923 t/m € 33.715  42,00%  42,00%  4,82%
€ 33.716 t/m € 34.027  42,00%  42,00%  4,82%
€ 34.028 t/m € 66.421  42,00%  42,00%  4,82%
€ 66.422  52,00%  52,00%  0,00%

 

Tarieven AOW leeftijd en ouder

  Geboren in 1945 of eerder Alleen voor SVB
Jaarloon Zonder loon-
heffingskorting
Met loonheffingskorting* Met loonheffingskorting*
    Standaard
tarief
Verrekenings %
loonheffings-
korting
Standaard
tarief
Verrekenings %
loonheffings-
korting
€ - t/m € 6.134  18,65%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00%
€ 6.135 - t/m € 12.504  18,65%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00%
€ 12.505 - t/m € 14.841  18,65%  18,65%  0,00%  0,00%  0,00%
€ 14.842 - t/m € 19.922  18,65%  18,65%  0,00%  18,65%  0,00%
€ 19.923 - t/m € 33.715  22,30%  22,30%  2,46%  22,30%  2,46%
€ 33.716 - t/m € 34.027  22,30%  22,30%  2,46%  22,30%  2,46%
€ 34.028 - t/m € 66.421  40,20%  40,20%  2,46%  40,20%  2,46%
€ 66.422 en meer  52,00%  52,00%  0,00%  52,00%  0,00%

 

Tarieven AOW leeftijd en ouder

  Geboren in 1946 of later Alleen voor SVB
Jaarloon Zonder loon-
heffingskorting
Met loonheffingskorting* Met loonheffingskorting*
    Standaard
tarief
Verrekenings %
loonheffings-
korting
Standaard
tarief
Verrekenings %
loonheffings-
korting
€ - t/m € 6.134  18,65%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00%
€ 6.135 - t/m € 12.504  18,65%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00%
€ 12.505 - t/m € 14.841  18,65%  18,65%  0,00%  0,00%  0,00%
€ 14.842 - t/m € 19.922  18,65%  18,65%  0,00%  18,65%  0,00%
€ 19.923 - t/m € 33.715  22,30%  22,30%  2,46%  22,30%  2,46%
€ 33.716 - t/m € 34.027  40,20%  40,20%  2,46%  40,20%  2,46%
€ 34.028 - t/m € 66.421  40,20%  40,20%  2,46%  40,20%  2,46%
€ 66.422 en meer  52,00%  52,00%  0,00%  52,00%  0,00%

De kolommen "Alleen SVB" zijn alleen relevant voor de speciale groene tabel voor de SVB (LB043), waarin de aanvullende alleenstaandeouderenkorting is verwerkt.

* Omdat de loonheffingskorting afhankelijk is van de hoogte van het inkomen, moet u het verrekeningspercentage loonheffingskorting toepassen. Voor het berekenen van de loonbelasting/premie volksverzekeringen telt u dit percentage op bij het percentage uit de kolom 'standaardtarief'.  U mag de 2 percentages ook afzonderlijk toepassen. Zie voor meer informatie paragraaf 7.3.6 van het 'Handboek Loonheffingen 2016'.