Premiepercentages 2015

Premiepercentages

Verzekering Werkgevers%
Premie WAO /WIA exclusief opslag voor bijdrage kinderopvang 5,25
Opslag op WAO/WIA basispremie (kinderopvang) 0,50
Awf-premie* 2,07
UFO 0,78
Sectorfondspremie *) gemiddeld 2,16

* WW premie is Ufo/Awf premie plus Sectorpremie;