Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

Wet- & Regelgeving
 

Voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd

Soort korting Bedrag per jaar Percentage Bijzonderheden
Algemene heffingskorting € 2.203,00 Voor belastbaar loon tot € 19.823
Afbouw maximaal € 861,00 2,32% Voor belastbaar loon tot € 19.823 tot € 56.936
Algemene heffingskorting € 1.342,00 Voor belastbaar loon vanaf € 56.936
Arbeidskorting 1,810% Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking € 9.010,00 of lager
- Maximaal € 2.220,00 19,679% Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking hoger dan € 9.010,00
- Minimaal € 184,00 Maximaal als het loon meer is dan € 100.670
Afbouw arbeidskorting 4% van het loon boven € 49.770 De afbouw is € 2.036,00 als het loon meer is dan € 100.670
Jong-gehandicaptenkorting € 715
Levensloopverlofkorting € 207 per gespaard kalenderjaar tot en met 2011; alleen voor overgangsgroep
Tijdelijke heffingskorting 0,33% van VUT- of prepensioen inkomen met max. van € 61
Werkbonus € 0 Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking niet meer is dan € 16.218
62,072% van het loon minus € 16.218 Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking meer is dan € 16.218 maar niet meer dan € 18.036
€ 1.119 Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking meer is dan € 18.036 maar niet meer dan € 21.626
€ 1.119 minus 11,289% van het loon minus € 21.626 Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking meer is dan € 21.626 maar niet meer dan € 31.536
€ 0 Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking meer is dan € 31.536

 

Voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder

Soort korting Bedrag per jaar Percentage Bijzonderheden
Algemene heffingskorting € 1.132,00
Afbouw maximaal € 438,00 1,183% Voor belastbaar loon tot € 9.823 tot € 56.936
Algemene heffingskorting € 1.132,00 Maximaal voor belastbaar loon vanaf € 56.936
Arbeidskorting 0,923% Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking € 9.010,00 of lager
- Maximaal € 1.132,00 9,23% Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking hoger dan € 9.010,00
- Minimaal € 94,00 Maximaal als het loon meer is dan € 100.670
Afbouw arbeidskorting 2,038% van het loon boven € 49.770 De afbouw is € 1.138,00 als het loon meer is dan € 100.670
Ouderenkorting € 1.033,00 Het loon op jaarbasis mag niet meer zijn dan € 35.570
€ 143,00 Als het loon hoger is dan € 35.570
Alleenstaande- ouderenkorting € 433,00