Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

Wet- & Regelgeving
 

Tabeltarief voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 6.036 57,40% 0,00%
€ 6.037 t/m €19.822 57,40% 57,40%
€ 19.823 t/m € 33.589 72,40% 72,40%
€ 33.590 t/m € 57.585 72,40% 72,40%
€ 57.586 of meer 108,30% 108,30%

 

Enkelvoudig tarief voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 6.036 36,50% 0,00%
€ 6.037 t/m € 19.822 36,50% 36,50%
€ 19.823 t/m € 33.589 42,00% 42,00%
€ 33.590 t/m € 57.585 42,00% 42,00%
€ 57.586 of meer 52,00% 52,00%

 

Werknemers die uitsluitend premie volksverzekeringen moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Loonbelasting/premie volksverzekeringen
€ 0 t/m € 19.822 57,40% wordt 39,10% 36,50% wordt 28,15%
€ 19.823 t/m € 33.589 72,40% wordt 39,10% 42,00% wordt 28,15%
€ 33.590 of meer 72,40% en hoger wordt 0,00% 42,00% en hoger wordt 0,00%

 

Werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief
€ 0t/m € 19.822 57,40% wordt 9,10% 36,50% wordt 8,35%
€ 19.823 t/m € 33.590 72,40% wordt 16,0% 42,00% wordt 13,85%

 

Tabel eindheffing voor aannemers van werk, thuiswerkers en andere gelijkgestelden

Tabeltarief Enkelvoudig tarief
zonder loonheffingskorting 56,20% 36,00%
met loonheffingskorting 14,90% 13,00%

 

Tabeltarief voor werknemers AOW-leeftijd of ouder, geboren in 1945 of eerder

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 6.036 22,80% 0,00%
€ 6.037 t/m € 19.822 22,80% 22,80%
€ 19.823 t/m € 33.857 31,70% 31,70%
€ 33.858 t/m € 57.585 72,40% 72,40%
€ 57.586 of meer 108,30% 108,30%

 

Enkelvoudig tarief voor werknemers AOW-leeftijd of ouder, geboren in 1945 of eerder

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 6.036 18,60% 0,00%
€ 6.037 t/m € 19.822 18,60% 18,60%
€ 19.823 t/m € 33.857 24,10% 24,10%
€ 33.858 t/m € 57.585 42,00% 42,00%
€ 57.586 of meer 52,00% 52,00%

 

Tabeltarief voor werknemers AOW-leeftijd, geboren in 1946 en later

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 6.036 22,80% 0,00%
€ 6.037 t/m € 19.822 22,80% 22,80%
€ 19.823 t/m € 33.589 31,70% 31,70%
€ 33.590 t/m € 57.585 72,40% 72,40%
€ 57.586 of meer 108,30% 108,30%

 

Enkelvoudig tarief voor werknemers AOW-leeftijd, geboren 1946 en later

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 6.036 18,60% 0,00%
€ 6.037 t/m € 19.822 18,60% 18,60%
€ 19.823 t/m € 33.589 24,10% 24,10%
€ 33.590 t/m € 57.585 42,00% 42,00%
€57.586 of meer 52,00% 52,00%

 

Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers

Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moeten worden vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, geldt het percentage uit de tabellen hierboven.

Werknemers die uitsluitend premie volksverzekeringen moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief
€ 0 t/m € 19.822 22,80% wordt 11,40% 18,60% wordt 10,25%
€ 19.823 t/m € 33.589 31,70% wordt 11,40% 24,10% wordt 10,25%
€ 33.590 t/m € 57.585 72,40% en hoger wordt 0,00% 42,00% en hoger wordt 0,00%

 

Werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief
€ 0t/m € 19.822 22,80% wordt 9,10% 18,60% wordt 8,35%
€ 19.823 t/m € 33.590 31,70% wordt 16,0% 24,10% wordt 13,85%

 

Voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden en voor anonieme werknemers bestaan afzonderlijke tabellen.
Deze vindt u hieronder.

Tabel eindheffing voor aannemers van werk, thuiswerkers en andere gelijkgestelden

Tabeltarief Enkelvoudig tarief
zonder loonheffingskorting 21,90% 18,00%
met loonheffingskorting 1,00% 1,00%

 

Tabel eindheffing voor anonieme werknemers

   
Tabeltarief (gebruteerd) 108,30%
Enkelvoudig tarief 52,00%
comp:000051514210:00000004e4:4044 0 /events/*/index.xml 100