Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

Wet- & Regelgeving
 

Witte tabel

Jonger dan AOW leeftijd

Jaarloon Zonder loonheffingskorting Met loonheffingskorting*
    Standaard tarief Verrekenings &
loonheffingskorting
€ - t/m € 6.350  36,50% 0,00% 0,00%
€ 6.351 t/m € 9.010  36,50%  36,50% 0,00%
€ 9.011 t/m € 15.696  36,50%  36,50% 0,00%
€ 15.697 t/m € 19.463  36,50%  36,50% 0,00%
€ 19.464 t/m € 19.822  36,50%  36,50% 0,00%
€ 19.823 t/m € 33.589  42,00%  42,00% 2,32%
€ 33.590 t/m € 33.857  42,00%  42,00% 2,32%
€ 33.858 t/m € 49.770  42,00%  42,00% 2,32%
€ 49.771 t/m € 56.935  42,00%  42,00% 6,32%
€ 56.936 t/m € 57.585  42,00%  42,00% 4,00%
€ 57.586 t/m € 100.670  52,00%  52,00% 4,00%
€ 100.671 en meer   52,00%   52,00%   0,00%

 

Tarieven AOW leeftijd en ouder geboren in 1945 of eerder

Jaarloon Zonder loonheffingskorting Met loonheffingskorting*
    Standaard tarief Verrekenings &
loonheffingskorting
€ - t/m € 6.350  18,60% 0,00% 0,00%
€ 6.351 t/m € 9.010  18,60%  0,00% 0,00%
€ 9.011 t/m € 15.696  18,60%  0,00% 0,00%
€ 15.697 t/m € 19.463  18,60%  18,60% 0,00%
€ 19.464 t/m € 19.822  18,60%  18,60% 0,00%
€ 19.823 t/m € 33.589  24,10%  24,10% 1,18%
€ 33.590 t/m € 33.857  24,10%  24,10% 1,18%
€ 33.858 t/m € 49.770  42,00%  42,00% 1,18%
€ 49.771 t/m € 56.935  42,00%  42,00% 3,22%
€ 56.936 t/m € 57.585  42,00%  42,00% 2,04%
€ 57.586 t/m € 100.670  52,00%  52,00% 2,04%
€ 100.671 en meer   52,00%   52,00%   0,00%

 

Tarieven AOW leeftijd en ouder geboren in 1946 of later

Jaarloon Zonder loonheffingskorting Met loonheffingskorting*
    Standaard tarief Verrekenings &
loonheffingskorting
€ - t/m € 6.350  18,60% 0,00% 0,00%
€ 6.351 t/m € 9.010  18,60%  0,00% 0,00%
€ 9.011 t/m € 15.696  18,60%  0,00% 0,00%
€ 15.697 t/m € 19.463  18,60%  18,60% 0,00%
€ 19.464 t/m € 19.822  18,60%  18,60% 0,00%
€ 19.823 t/m € 33.589  24,10%  24,10% 1,18%
€ 33.590 t/m € 33.857  42,00%  42,00% 1,18%
€ 33.858 t/m € 49.770  42,00%  42,00% 1,18%
€ 49.771 t/m € 56.935  42,00%  42,00% 3,22%
€ 56.936 t/m € 57.585  42,00%  42,00% 2,04%
€ 57.586 t/m € 100.670  52,00%  52,00% 2,04%
€ 100.671 en meer   52,00%   52,00%   0,00%

* Omdat de loonheffingskorting afhankelijk is van de hoogte van het inkomen, moet u het verrekeningspercentage loonheffingskorting toepassen. Voor het berekenen van de loonbelasting/premie volksverzekeringen telt u dit percentage op bij het percentage uit de kolom 'standaardtarief'.  U mag de 2 percentages ook afzonderlijk toepassen. Zie voor meer informatie paragraaf 7.3.6 van het 'Handboek Loonheffingen 2015'.

Groene tabel

Jonger dan AOW leeftijd

Jaarloon Zonder loonheffingskorting Met loonheffingskorting*
    Standaard tarief Verrekenings &
loonheffingskorting
€ -  36,50%  0,00%  0,00%
€ 6.036  36,50%  36,50%  0,00%
€ 11.640  36,50%  36,50%  0,00%
€ 13.968  36,50%  36,50%  0,00%
€ 14.064  36,50%  36,50%  0,00%
€ 19.823  42,00%  42,00%  2,32%
€ 33.590  42,00%  42,00%  2,32%
€ 33.858  42,00%  42,00%  2,32%
€ 56.936  42,00%  42,00%  0,00%
€ 57.586  52,00%  52,00%  0,00%

 

Tarieven AOW leeftijd en ouder

  Geboren in 1945 of eerder Alleen voor SVB
Jaarloon Zonder loon-
heffingskorting
Met loonheffingskorting* Met loonheffingskorting*
    Standaard
tarief
Verrekenings %
loonheffings-
korting
Standaard
tarief
Verrekenings %
loonheffings-
korting
€ - t/m € 6.035  18,60%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00%
€ 6.036 - t/m € 11.639  18,60%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00%
€ 11.640 - t/m € 13.967  18,60%  18,60%  0,00%  0,00%  0,00%
€ 13.968 - t/m € 14.063  18,60%  18,60%  0,00%  5,40%  0,00%
€ 14.064 - t/m € 19.822  18,60%  18,60%  0,00%  18,60%  0,00%
€ 19.823 - t/m € 33.589  24,10%  24,10%  1,18%  24,10%  1,18%
€ 33.590 - t/m € 33.857  24,10%  24,10%  1,18%  24,10%  1,18%
€ 33.858 - t/m € 56.935  42,00%  42,00%  1,18%  42,00%  1,18%
€ 56.936 - t/m € 57.585  42,00%  42,00%  0,00%  42,00%  0,00%
€ 57.586 en meer  52,00%  52,00%  0,00%  52,00%  0,00%

 

Tarieven AOW leeftijd en ouder

  Geboren in 1946 of later Alleen voor SVB
Jaarloon Zonder loon-
heffingskorting
Met loonheffingskorting* Met loonheffingskorting*
    Standaard
tarief
Verrekenings %
loonheffings-
korting
Standaard
tarief
Verrekenings %
loonheffings-
korting
€ - t/m € 6.035  18,60%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00%
€ 6.036 - t/m € 11.639  18,60%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00%
€ 11.640 - t/m € 13.967  18,60%  18,60%  0,00%  0,00%  0,00%
€ 13.968 - t/m € 14.063  18,60%  18,60%  0,00%  5,40%  0,00%
€ 14.064 - t/m € 19.822  18,60%  18,60%  0,00%  18,60%  0,00%
€ 19.823 - t/m € 33.589  24,10%  24,10%  1,18%  24,10%  1,18%
€ 33.590 - t/m € 33.857  42,00%  42,00%  1,18%  42,00%  1,18%
€ 33.858 - t/m € 56.935  42,00%  42,00%  1,18%  42,00%  1,18%
€ 56.936 - t/m € 57.585  42,00%  42,00%  0,00%  42,00%  0,00%
€ 57.586 en meer  52,00%  52,00%  0,00%  52,00%  0,00%

De kolommen "Alleen SVB" zijn alleen relevant voor de speciale groene tabel voor de SVB (LB043), waarin de aanvullende alleenstaandeouderenkorting is verwerkt.

* Omdat de loonheffingskorting afhankelijk is van de hoogte van het inkomen, moet u het verrekeningspercentage loonheffingskorting toepassen. Voor het berekenen van de loonbelasting/premie volksverzekeringen telt u dit percentage op bij het percentage uit de kolom 'standaardtarief'.  U mag de 2 percentages ook afzonderlijk toepassen. Zie voor meer informatie paragraaf 7.3.6 van het 'Handboek Loonheffingen 2015'.