Zorgverzekeringswet 2014

Zorgverzekeringswet

   
- werkgeversheffing ZVW 7,5%
- bijdrage ZVW 5,4%
- zeevarenden 0,00%