Werkkostenregeling Waarderingen (normbedragen) 2014

Werkkostenregeling Waarderingen

Normbedragen voor   Bedrag Percentage
Vrije vergoeding Per kilometer € 0,19  
Maaltijden Per maaltijd € 3,15  
Huisvesting en inwoning Normbedrag per dag € 5,35  
Verhuiskosten Maximale vrije vergoeding,  
overige verhuiskosten € 7.750,00  
Vrijwilligersregeling Normbedrag per jaar € 1.500,00  
Normbedrag per maand € 150,00  
Ziektekostenregelingen Maximale vrije verstrekking € 27,00