Premiepercentages 2014

Premiepercentages

Verzekering Werkgevers%
Premie WAO /WIA exclusief opslag voor bijdrage kinderopvang 4,95
Opslag op WAO/WIA basispremie (kinderopvang) 0,50
Awf-premie* 2,15
UFO **) 0,78
Sectorfondspremie *) gemiddeld 2,68

* WW premie is Awf/Ufo premie plus Sectorpremie;