Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

Wet- & Regelgeving
 

Voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd

Soort korting Bedrag per jaar Percentage Bijzonderheden
Algemene heffingskorting € 2.103,00 Voor belastbaar loon tot € 19.645
Afbouw maximaal € 737,00 2% Voor belastbaar loon tot € 19.645 tot € 56.495
Algemene heffingskorting € 1.366,00 Voor belastbaar loon vanaf € 56.495
Arbeidskorting 1,807% Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking € 8.913,00 of lager
- Maximaal € 2.097,00 18,724% Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking hoger dan € 8.913,00
- Minimaal € 367,00 Maximaal als het loon meer is dan € 83.971
Afbouw arbeidskorting 4% van het loon boven € 40.721 De afbouw is € 1.730,00 als het loon meer is dan € 83.971
Jong-gehandicaptenkorting € 708,00
Levensloopverlofkorting € 205,00 per gespaard kalenderjaar tot en met 2011; alleen voor overgangsgroep
Tijdelijke heffingskorting 0,67% van VUT- of prepensioen inkomen met max. van € 121
Werkbonus € 0 Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking niet meer is dan € 17.327
58,100% van het loon minus € 17.327 Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking meer is dan € 17.327 maar niet meer dan € 19.252
€ 1.119 Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking meer is dan € 19.252 maar niet meer dan € 23.104
€ 1.119 minus 10,567% van het loon minus € 23.104 Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking meer is dan € 23.104 maar niet meer dan € 33.694
€ 0 Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking meer is dan € 33.694

 

Voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder

Soort korting Bedrag per jaar Percentage Bijzonderheden
Algemene heffingskorting € 1.065,00
Afbouw maximaal € 372,00 1,021% Voor belastbaar loon tot € 19.645 tot € 56.495
Algemene heffingskorting € 693,00 Maximaal voor belastbaar loon vanaf € 56.495
Arbeidskorting 0,915% Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking € 8.913,00 of lager
- Maximaal € 1.062,00 9,479% Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking hoger dan € 8.913,00
- Minimaal € 186,00 Maximaal als het loon meer is dan € 83.971
Afbouw arbeidskorting 2,025% van het loon boven € 40.721 De afbouw is € 876,00 als het loon meer is dan € 83.971
Ouderenkorting € 1.032,00 Het loon op jaarbasis mag niet meer zijn dan € 35.450
€ 150,00 Als het loon hoger is dan € 35.450
Alleenstaande- ouderenkorting € 429,00