Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

Wet- & Regelgeving
 

Tabeltarief voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 5.801 56,80% 0,00%
€ 5.802 t/m €19.645 56,80% 56,80%
€ 19.646 t/m € 33.363 72,40% 72,40%
€ 33.364 t/m € 56.531 72,40% 72,40%
€ 56.532 of meer 108,30% 108,30%

 

Enkelvoudig tarief voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 5.801 36,25% 0,00%
€ 5.802 t/m € 19.645 36,25% 36,25%
€ 19.646 t/m € 33.363 42,00% 42,00%
€ 33.364 t/m € 56.531 42,00% 42,00%
€ 56.532 of meer 52,00% 52,00%

 

Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers

Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moeten worden vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, geldt het percentage uit de tabellen hierboven.

Werknemers die uitsluitend premie volksverzekeringen moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Loonbelasting/premie volksverzekeringen
€ 0 t/m € 19.645 58,80% wordt 45,20% 36,25% wordt 31,15%
€ 19.646 t/m € 33.363 72,40% wordt 45,20% 42,00% wordt 31,15%
€ 33.364 of meer 72,40% en hoger wordt 0,00% 42,00% en hoger wordt 0,00%

 

Werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief
€ 0 t/m € 19.645 58,80% wordt 5,30% 36,25% wordt 5,10%
€ 19.646 t/m 33.363 72,20% wordt 12,10% 42,00% wordt 10,85%

 

Afwijkende tabellen voor enkele bijzondere groepen werknemers

Voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden en voor anonieme werknemers bestaan afzonderlijke tabellen.

Deze vindt u hieronder.

Tabel eindheffing voor aannemers van werk, thuiswerkers en andere gelijkgestelden

Tabeltarief Enkelvoudig tarief
zonder loonheffingskorting 56,20% 36,00%
met loonheffingskorting 16,20% 14,00%

 

Tabel eindheffing voor anonieme werknemers

   
Tabeltarief (gebruteerd) 108,30%
Enkelvoudig tarief 52,00%

 

Tabeltarief voor werknemers AOW-leeftijd of ouder, geboren in 1945 of eerder

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 5.801 22,40% 0,00%
€ 5.802 t/m € 19.645 22,40% 22,40%
€ 19.646 t/m € 33.555 31,70% 31,70%
€ 33.556 t/m € 56.531 72,40% 72,40%
€ 56.532 of meer 108,30% 108,30%

 

Enkelvoudig tarief voor werknemers AOW-leeftijd of ouder, geboren in 1945 of eerder

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 5.801 18,35% 0,00%
€ 5.802 t/m € 19.645 18,35% 18,35%
€ 19.646 t/m € 33.555 24,10% 24,10%
€ 33.556 t/m € 56.531 42,00% 42,00%
€ 56.532 of meer 52,00% 52,00%

 

Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers

Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moeten worden vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, geldt het percentage uit de tabellen hierboven.

Werknemers die uitsluitend premie volksverzekeringen moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief
€ 0 t/m € 19.645 22,40% wordt 15,20% 19,10% wordt 13,25%
€ 19.646 t/m € 33.555 31,70% wordt 15,20% 24,10% wordt 13,25%
€ 33.556 of meer 72,40% en hoger wordt 0,00% 42,00% en hoger wordt 0,00%

 

Werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief
€ 0 t/m € 19.645 22,40% wordt 5,30% 19,10% wordt 5,10%
€ 19.646 t/m € 33.555 31,70% wordt 12,10% 24,10% wordt 10,85%

 

Afwijkende tabellen voor enkele bijzondere groepen werknemers

Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers afzonderlijke tabellen zijn vastgesteld.

Tabel eindheffing voor aannemers van werk, thuiswerkers en andere gelijkgestelden

Tabeltarief Enkelvoudig tarief
zonder loonheffingskorting 21,90% 18,00%
met loonheffingskorting 1,00% 1,00%

 

Tabel eindheffing voor anonieme werknemers

   
Tabeltarief (gebruteerd) 108,30%
Enkelvoudig tarief 52,00%

 

Tabeltarief voor werknemers AOW-leeftijd, geboren in 1946 en later

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 5.801 22,40% 0,00%
€ 5.802 t/m € 19.645 22,40% 23,60%
€ 19.646 t/m € 33.363 31,70% 31,70%
€ 33.364 t/m € 56.531 72,40% 72,40%
€ 56.532 of meer 108,30% 108,30%

 

Enkelvoudig tarief voor werknemers AOW-leeftijd, geboren 1946 en later

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 5.801 18,35% 0,00%
€ 5.802 t/m € 19.645 18,35% 18,35%
€ 19.646 t/m € 33.363 24,10% 24,10%
€ 33.364 t/m € 56.531 42,00% 42,00%
€56.532 of meer 52,00% 52,00%

 

Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers

Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moeten worden vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, geldt het percentage uit de tabellen hierboven.

Werknemers die uitsluitend premie volksverzekeringen moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief
€ 0 t/m € 19.645 22,40% wordt 15,20% 18,35% wordt 13,25%
€ 19.646 t/m € 33.363 31,70% wordt 15,20% 24,10% wordt 13,25%
€ 33.364 of meer 72,40% en hoger wordt 0,00% 42,00% en hoger wordt 0,00%

 

Werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief
€ 0t/m € 19.645 22,40% wordt 5,30% 18,35% wordt 5,10%
€ 19.696 t/m € 33.363 31,70% wordt 12,10% 24,10% wordt 10,85%

 

Afwijkende tabellen voor enkele bijzondere groepen werknemers

Voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden en voor anonieme werknemers bestaan afzonderlijke tabellen.

Deze vindt u hieronder.

Tabel eindheffing voor aannemers van werk, thuiswerkers en andere gelijkgestelden

Tabeltarief Enkelvoudig tarief
zonder loonheffingskorting 21,90% 18,00%
met loonheffingskorting 1,00% 1,00%

 

Tabel eindheffing voor anonieme werknemers

   
Tabeltarief (gebruteerd) 108,30%
Enkelvoudig tarief 52,00%