Zorgverzekeringswet 2013

Zorgverzekeringswet

   
- werkgeversheffing ZVW 7,75%
- bijdrage ZVW 5,65%
- zeevarenden 0,00%