Werkkostenregeling Waarderingen (normbedragen) 2013

Werkkostenregeling Waarderingen 2013

Normbedragen voor Bedrag Percentage
Vrije vergoeding Per kilometer € 0,19
Maaltijden Per maaltijd € 3,05
Huisvesting en inwoning Normbedrag per dag € 5,25
Verhuiskosten Maximale vrije vergoeding,
overige verhuiskosten € 7.750,00
Vrijwilligersregeling Normbedrag per jaar € 1.500,00
Normbedrag per maand € 150,00
Ziektekostenregelingen Maximale vrije verstrekking € 27,00