Wet- & Regelgeving
Jonger dan 65 jaar plus 1 maand 65 jaar plus 1 maand en ouder
Zonder loonheffingskorting Met loonheffingskorting Zonder loonheffingskorting Met loonheffingskorting
37% 17% 19% 3%