Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

Wet- & Regelgeving
 

(afdrachtverminderingen en premiekortingen)

Afdrachtvermindering Speur- en ontwikkelingswerk

Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk Bedrag Percentage
De afdrachtvermindering bedraagt over maximaal € 200.000 38%
De afdrachtvermindering over het meerdere bedraagt 14%
De afdrachtvermindering bedraagt maximaal € 14.000.000
Verhoogd percentage starters € 200.000 50%

 

Parameters S&O-afdrachtvermindering

  2009 2010 2011 2012 2013
Loongrens € 150.000 € 220.000 € 220.000 € 110.000 € 200.000
1e schijf 50% 50% 50% 42% 38%
1e schijf starter 64% 64% 64% 60% 50%
2e schijf 18% 18% 18% 14% 14%
Plafond € 14.000.000 € 14.000.000 € 14.000.000 € 14.000.000 € 14.000.000

 

Afdrachtvermindering onderwijs

Voor werknemers zonder vakantiebonnen

Werknemer Loon niet meer dan Bedrag vermindering wn Max. bedrag/wn
maand week dag maand week dag
Beroepsbegeleidende
leerweg (par. 23.2.1 Handboek)
€ 1.910,25 € 440,83 € 88,17 € 225,00 € 51,93 € 10,39 € 2.700,00
Assistent of onderzoeker
in opleiding (par 23.2.2 Handboek)*
-- -- -- € 227,34 € 52,47 € 10,50 € 2.728,00
Werknemer bij privaatrechtelijke rechts-
persoon of TNO (par. 23.2.3 Handboek) *
-- -- -- € 227,34 € 52,47 € 10,50 € 2.728,00
Werknemer duale leerweg HBO (par. 23.2.4 Handboek) ** € 1.910,25 € 440,83 € 88,17 € 225,00 € 51,93 € 10,39 € 2.700,00
Opleiding tot startkwalificatieniveau (par. 23.2.5 Handboek) € 1.910,25 € 460,83 € 88,17 € 272,84 € 62,97 € 12,60 € 3.274,00
Leer-werk traject in het 3e of 4e jaar van basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo (par 23.2.6 Handboek) * -- -- -- € 227,84 € 52,47 € 10,50 € 2.728,00
Stagiair beroepsopleidende leerweg (par 23.2.7 Handboek) * -- -- -- €108,09 €24,95 € 4,99 € 1.297,00
23.2.8 EVC Procedure vast bedrag van € 327 per procedure
* u hoeft niet te toetsen aan een toetsloon
** Er is alleen een toetsloon voor werknemers jonger dan 25 jaar

 

Voor werknemers met vakantiebonnen voor 19 of minder vakantiedagen per jaar

Werknemer Loon niet meer dan Bedrag vermindering wn Max. bedrag/wn
maand week dag maand week dag
Beroepsbegeleidende
leerweg (par. 23.2.1 Handboek)
€ 1.910,25 € 440,83 € 88,17 € 238,78 € 55,11 € 11,03 € 2.700,00
Assistent of onderzoeker
in opleiding (par 23.2.2 Handboek)*
-- -- -- € 241,26 € 55,68 € 11,14 € 2.728,00
Werknemer bij privaatrechtelijke rechts-
persoon of TNO (par. 23.2.3 Handboek) *
-- -- -- € 241,26 € 55,68 € 11,14 € 2.728,00
Werknemer duale leerweg HBO (par. 23.2.4 Handboek) ** € 1.910,25 € 440,83 € 88,17 € 238,78 € 55,11 € 11,03 € 2.700,00
Opleiding tot startkwalificatieniveau (par. 23.2.5 Handboek) € 1.910,25 € 440,83 € 88,17 € 289,54 € 55,11 € 11,03 € 3.274,00
Leer-werk traject in het 3e of 4e jaar van basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo (par 23.2.6 Handboek) * -- -- -- € 241,26 € 55,68 € 11,14 € 2.728,00
Stagiair beroepsopleidende leerweg (par 23.2.7 Handboek) * -- -- -- € 114,71 € 26,47 € 5,30 € 1.297,00
23.2.8 EVC Procedure vast bedrag van € 327 per procedure
* u hoeft niet te toetsen aan een toetsloon
** Er is alleen een toetsloon voor werknemers jonger dan 25 jaar

 

Voor werknemers met vakantiebonnen voor 20 of meer vakantiedagen per jaar

Werknemer Loon niet meer dan Bedrag vermindering wn Max. bedrag/wn
maand week dag maand week dag
Beroepsbegeleidende
leerweg (par. 23.2.1 Handboek)
€ 1.910,25 € 440,83 € 88,17 € 255,46 € 58,96 € 11,80 € 2.700,00
Assistent of onderzoeker
in opleiding (par 23.2.2 Handboek)*
-- -- -- € 258,11 € 59,57 € 11,92 € 2.728,00
Werknemer bij privaatrechtelijke rechts-
persoon of TNO (par. 23.2.3 Handboek) *
-- -- -- € 258,11 € 59,57 € 11,92 € 2.728,00

 

Werknemer Loon niet meer dan Bedrag vermindering wn Max. bedrag/wn
Werknemer duale leerweg HBO (par. 23.2.4 Handboek) ** € 1.910,25 € 440,83 € 88,17 € 255,46 € 58,96 € 11,80 € 2.700,00
Opleiding tot startkwalificatieniveau (par. 23.2.5 Handboek) € 1.910,25 € 440,83 € 88,17 € 309,77 € 71,49 € 14,30 € 3.274,00
Leer-werk traject in het 3e of 4e jaar van basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo (par 23.2.6 Handboek) * -- -- -- € 258,11 € 59,57 € 11,92 € 2.728,00
Stagiair beroepsopleidende leerweg (par 23.2.7 Handboek) * -- -- -- € 122,72 € 28,32 € 5,67 € 1.297,00
23.2.8 EVC Procedure vast bedrag van € 327 per procedure
* u hoeft niet te toetsen aan een toetsloon
** Er is alleen een toetsloon voor werknemers jonger dan 25 jaar

 

Premiekorting oudere werknemer

  In dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde van 50 jr of ouder bij een werkweek van tenminste 36 uur
Korting op premie WAO/WIA/WW-Awf/Ufo en sectorpremie (per jaar) € 7.000

 

Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer

  Werkweek van min. 36 uur Met loondispensatie en werkweek van min. 36 uur
Korting op premie WAO/WIA/ WW-Awf/Ufo en sector premie (per jaar) € 7.000 € 3.500