Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

Wet- & Regelgeving
 

Voor werknemers tot 65 jaar plus 1 maand

Soort korting Bedrag per jaar Percentage Bijzonderheden
Algemene heffingskorting € 2.001,00
Arbeidskorting 1,827% Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking € 8.816,00 of lager
- maximaal € 1.723,00 16,115% Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking hoger dan € 8.816,00
Afbouw arbeidskorting 4% van het loon boven
€ 40.248
De afbouw is € 1.173,00 als het loon meer is dan € 69.573
Jong-gehandicaptenkorting € 708,00
Levensloopverlofkorting € 205,00 per gespaard kalenderjaar tot en met 2011; alleen voor overgangsgroep
Tijdelijke heffingskorting € 182,00 1% van VUT- of prepensioen inkomen met max. van € 182

 

Voor werknemers van 65 jaar plus 1 maand en ouder

Soort korting Bedrag per jaar Percentage Bijzonderheden
Algemene heffingskorting € 1.034,00
Arbeidskorting 0,943% Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking € 8.816,00 of lager
- maximaal € 890,00 8,319% Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking hoger dan € 8.816,00
Afbouw arbeidskorting 2,06649% van het loon boven € 40.248 De afbouw is € 606,00 als het loon meer is dan € 69.573
Ouderenkorting € 1.032,00 Het loon op jaarbasis mag niet meer zijn dan € 35.450
€ 150,00 Als het loon hoger is dan € 35.450
Alleenstaande- ouderenkorting € 429,00  

 

Vermindering arbeidskorting voor werknemers tot 65 jaar plus 1 maand

Inkomen meer dan Inkomen niet meer dan Arbeidskorting
€ 40.248 € 69.573 € 1.723 - 4% x (inkomen - € 40.248)
€ 69.573 €   € 550

 

Vermindering arbeidskorting voor werknemers van 65 jaar plus 1 maand en ouder

Inkomen meer dan Inkomen niet meer dan Arbeidskorting
€ 40.248 € 69.573 € 890 - 2,06649% x (inkomen - € 40.248)
€ 69.573   € 284