Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

Wet- & Regelgeving
 

Tabeltarief voor werknemers jonger dan 65 jaar plus 1 maand

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 5.408 58,70% 0,00%
€ 5.409 t/m €19.645 58,70% 58,70%
€ 19.646 t/m € 33.363 72,40% 72,40%
€ 33.364 t/m € 55.991 72,40% 72,40%
€ 55.992 of meer 108,30% 108,30%

 

Enkelvoudig tarief voor werknemers jonger dan 65 jaar

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 5.408 37,00% 0,00%
€ 5.409 t/m € 19.645 37,00% 37,00%
€ 19.646 t/m € 33.363 42,00% 42,00%
€ 33.364 t/m € 55.991 42,00% 42,00%
€ 55.992 of meer 52,00% 52,00%

 

Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers (jonger dan 65 jaar)

Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moeten worden vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, geldt het percentage uit de tabellen hierboven.

Werknemers die uitsluitend premie volksverzekeringen moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Loonbelasting/premie volksverzekeringen
€ 0 t/m € 19.645 58,70% wordt 45,20% 37,00% wordt 31,15%
€ 19.646 t/m € 33.363 72,40% wordt 45,20% 42,00% wordt 31,15%
€ 33.364 of meer 72,40% en hoger wordt 0,00% 42,00% en hoger wordt 0,00%

 

Werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief
€ 0 t/m € 19.645 58,70% wordt 6,20% 37,00% wordt 5,85%
€ 19.646 t/m 33.363 72,20% wordt 12,10% 42,00% wordt 10,85%

 

Afwijkende tabellen voor enkele bijzondere groepen werknemers

Voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden en voor anonieme werknemers bestaan afzonderlijke tabellen.

Deze vindt u hieronder.

Tabel eindheffing voor aannemers van werk, thuiswerkers en andere gelijkgestelden

Tabeltarief Enkelvoudig tarief
zonder loonheffingskorting 58,70% 37,00%
met loonheffingskorting 20,40% 17,00%

 

Tabel eindheffing voor anonieme werknemers

   
Tabeltarief (gebruteerd) 108,30%
Enkelvoudig tarief 52,00%

 

Tabeltarief voor werknemers van 65 jaar plus 1 maand of ouder, geboren in 1945 of eerder

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0t/m € 5.408 23,60% 0,00%
€ 5.409 t/m € 19.645 23,60% 23,60%
€ 19.646 t/m € 33.555 31,70% 31,70%
€ 33.556 t/m € 55.991 72,40% 72,40%
€ 55.992 of meer 108,30% 108,30%

 

Enkelvoudig tarief voor werknemers van 65 jaar plus 1 maand of ouder, geboren 1945 of eerder

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 5.408 23,60% 0,00%
€ 5.409 t/m € 19.645 23,60% 23,60%
€ 19.646 t/m € 33.555 24,10% 24,10%
€ 33.556 t/m € 55.991 42,00% 42,00%
€ 55.992 of meer 52,00% 52,00%

 

Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers

Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moeten worden vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, geldt het percentage uit de tabellen hierboven.

Werknemers die uitsluitend premie volksverzekeringen moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief
€ 0 t/m € 19.645 23,60% wordt 15,20% 19,10% wordt 13,25%
€ 19.646 t/m € 33.555 31,70% wordt 15,20% 24,10% wordt 13,25%
€ 33.556 of meer 72,40% en hoger wordt 0,00% 42,00% en hoger wordt 0,00%

 

Werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief
€ 0t/m € 19.645 23,60% wordt 6,20% 19,10% wordt 5,85%
€ 19.646 t/m € 33.555 31,70% wordt 12,10% 24,10% wordt 10,85%

 

Afwijkende tabellen voor enkele bijzondere groepen werknemers

Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers afzonderlijke tabellen zijn vastgesteld.

Tabel eindheffing voor aannemers van werk, thuiswerkers en andere gelijkgestelden

Tabeltarief Enkelvoudig tarief
zonder loonheffingskorting 23,40% 19,00%
met loonheffingskorting 3,00% 3,00%

 

Tabel eindheffing voor anonieme werknemers

   
Tabeltarief (gebruteerd) 108,30%
Enkelvoudig tarief 52,00%

 

Tabeltarief voor werknemers van 65 jaar plus 1 maand, geboren in 1946 en later

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0t/m € 5.408 23,60% 0,00%
€ 5.409 t/m € 19.645 23,60% 23,60%
€ 19.646 t/m € 33.363 31,70% 31,70%
€ 33.364 t/m € 55.991 72,40% 72,40%
€ 55.992 of meer 108,30% 108,30%

 

Enkelvoudig tarief voor werknemers van 65 jaar plus 1 maand, geboren 1946 en later

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen
zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0 t/m € 5.408 19,10% 0,00%
€ 5.409 t/m € 19.645 19,10% 19,10%
€ 19.646 t/m € 33.363 24,10% 24,10%
€ 33.364 t/m € 55.991 42,00% 42,00%
€55.992 of meer 52,00% 52,00%

 

Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers

Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moeten worden vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, geldt het percentage uit de tabellen hierboven.

Werknemers die uitsluitend premie volksverzekeringen moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief
€ 0 t/m € 19.645 23,60% wordt 15,20% 19,10% wordt 13,25%
€ 19.646 t/m € 33.363 31,70% wordt 15,20% 24,10% wordt 13,25%
€ 33.364 of meer 72,40% en hoger wordt 0,00% 42,00% en hoger wordt 0,00%

 

Werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief
€ 0t/m € 19.645 23,60% wordt 6,20% 19,10% wordt 5,85%
€ 19.6946 t/m € 33.363 31,70% wordt 12,10% 24,10% wordt 10,85%

 

Afwijkende tabellen voor enkele bijzondere groepen werknemers

Voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden en voor anonieme werknemers bestaan afzonderlijke tabellen.

Deze vindt u hieronder.

Tabel eindheffing voor aannemers van werk, thuiswerkers en andere gelijkgestelden

Tabeltarief Enkelvoudig tarief
zonder loonheffingskorting 23,40% 19,00%
met loonheffingskorting 3,00% 3,00%

 

Tabel eindheffing voor anonieme werknemers

   
Tabeltarief (gebruteerd) 108,30%
Enkelvoudig tarief 52,00%