2013

 

Tarieven en premies 2013

 

Het volledige handboek loonheffingen 2013 wordt door de Belastingdienst alleen digitaal beschikbaar gesteld. Een papieren versie wordt niet meer verstrekt. Bij ADP kunt u het handboek loonheffingen downloaden zodra dit beschikbaar is.

In 2013 niet meer van toepassing

Regeling  
Bedrijfsspaarregelingen Spaarloonregelins is vervallen
Geen inleg meer mogelijk na 31-12-2011.
Kleine Banenregeling Deze tijdelijke regeling is per 2012 komen te vervallen.
Uniforme premie WAO Werkgevers die publiek verzekerd zijn via UWV betaalden tot 2011 een zogenoemde uniforme premie. Per 1 januari 2011 is deze premie vervallen. De gedifferentieerde premie WAO was al per 1 januari 2008 vervallen.
 

Een toelichting op cijfers, toeslagen en inhoudingen op uw loonstrook. Bij ieder onderdeel een heldere beschrijving.

In één oogopslag de werkbare dagen, premiepercentages en minimumlonen