Zorgverzekeringswet 2012

Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet verplichte werkgeversbijdrage inkomensafhankelijke bijdrage 7,10 %
Zorgverzekeringswet inkomensafhankelijke bijdrage zonder vergoeding 5,00 %
Zorgverzekeringswet maximale premie-inkomensgrens 50.064,00
Standaardpremie. De standaardpremie is de geraamde gemiddelde nominale premie verhoogd met het geraamde gemiddelde bedrag wat een verzekerde in het volgend jaar aan eigen risico betaalt.  (Min. van VWS) 1.426,00
Verplichte Eigen Risico 220,00