Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

Wet- & Regelgeving
 
 

Afdrachtvermindering Speur- en ontwikkelingswerk

Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk
Bedrag
Percentage
De afdrachtvermindering bedraagt over maximaal
 € 110.000  42%
De afdrachtvermindering over het meerdere bedraagt
   14%
De afdrachtvermindering bedraagt maximaal
 € 14.000.000  
Verhoogd percentage starters
   60%
 

Afdrachtvermindering onderwijs

 
Werknemer
Loon niet
  meer dan  
Bedrag vermindering per werknemer
 
   
 
maand
week
dag
 
maand
week
dag
         €     €    €       €       €      €
Beroepsbegeleidende
leerweg (par. 23.2.1 Handboek)
 2.014,17  464,81  92,97     229,42   52,95   10,59
Assistent of onderzoeker
in opleiding (par 23.2.2 Handboek)*
 --  --  --     231,75   53,49   10,70
Werknemer bij privaatrechtelijke rechts-
persoon of TNO (par. 23.2.3 Handboek) *
 --  --  --     231,75   53,49   10,70
Werknemer duale leerweg HBO (par. 23.2.4 Handboek) **
2.014,17 464,81  92,97    229,42  52,95  10,59
Opleiding tot startkwalificatieniveau (par. 23.2.5 Handboek)
2.014,17 464,81  92,97    278,09  64,18  12,84
Leer-werk traject in het 3e of 4e jaar van basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo (par 23.2.6 Handboek) *
 
  .
     231,75  53,49  10,70
Stagiair beroepsopleidende leerweg (par 23.2.7 Handboek) * .   .   110,17 25,43   5,09
23.2.8 EVC Procedure         vast bedrag van € 334 per procedure
* u hoeft niet te toetsen aan een toetsloon              
** Er is alleen een toetsloon voor werknemers jonger dan 25 jaar              
  In dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde van 50 jr of ouder In dienst hebben van een werknemer van 62 jr of ouder
Korting op premie WAO/WIA/WW-Awf/Ufo (per jaar) € 6.500 € 2.750
  Loon 50% of meer dan minimum(jeugd)loon Loon  minder dan 50%  minimum(jeugd)loon
  zonder verhoging met  verhoging zonder verhoging met  verhoging
Korting op premie WAO/WIA/WW-Awf/Ufo (per jaar) € 2.042 € 3.402 € 454 € 1.814