Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

Wet- & Regelgeving
 
 

Tabeltarief voor werknemers jonger dan 65 jaar

 Jaarloon  Loonbelasting/premie volksverzekeringen  
  zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€          0  t/m €  6.142 49,40%   0,00%
€   6.143 t/m € 18.945 49,40% 49,40%
€ 18.946 t/m € 33.863 72,20% 72,20%
€ 33.864 t/m € 56.491 72,40% 72,40%
€ 56.492 of meer 108,30% 108,30%
 

Enkelvoudig tarief voor werknemers jonger dan 65 jaar

 Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen  
  zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0           t/m € 6.142 33,10% 0,00%
€  6.143  t/m € 18.945 33,10% 33,10%
€ 18.946 t/m € 33.863 41,95% 41,95%
€ 33.864 t/m € 56.491 42,00% 42,00%
€ 56.492 of meer 52,00% 52,00%
 

Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers (jonger dan 65 jaar)

Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moeten worden vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, geldt het percentage uit de tabellen hierboven.

Jaarloon
Tabeltarief
 
Enkelvoudig tarief
 
€ 0 t/m € 18.945
49,40% wordt
45,20%
33,10% wordt
31,15%
€ 18.946 t/m € 33.863
72,20% wordt
45,20%
41,95% wordt
31,15%
€ 33.864of meer
72,40% en hoger wordt
0,00%
42,00% en hoger wordt
0,00%
Jaarloon
Tabeltarief
 
Enkelvoudig tarief
 
€ 0 t/m € 18.945
49,40% wordt
1,90%
33,10% wordt
1,95%
€ 18.946 t/m 33.863
72,20% wordt
12,10%
41,95% wordt
10,80%
 

Afwijkende tabellen voor enkele bijzondere groepen werknemers

Voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden en voor anonieme werknemers bestaan afzonderlijke tabellen.

Deze vindt u hieronder.

  Tabeltarief Enkelvoudig tarief
zonder loonheffingskorting 53,80% 35,00%
met loonheffingskorting   20,40%   17,00%
Tabeltarief (gebruteerd)
108,30%
Enkelvoudig tarief
52,00%
 

Tabeltarief voor werknemers van 65 jaar of ouder, geboren in 1945 of eerder

 Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen  
  zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€          0  t/m €  6.142 17,90% 0,00%
€  6.143  t/m € 18.945 17,90% 17,90%
€ 18.946 t/m € 34.055 31,60% 31,60%
€ 34.056 t/m € 56.491 72,40% 72,40%
€ 56.492 of meer 108,30% 108,30%
 

Enkelvoudig tarief voor werknemers van 65 jaar of ouder, geboren 1945 of eerder

 Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen  
  zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
 €           0 t/m € 6.142  15,20%    0,00%
 €   6.143 t/m € 18.945  15,20%  15,20%
 € 18.946 t/m € 34.055  24,05%  24,05%
 € 34.056 t/m € 56.491  42,00%  42,00%
 € 56.492 of meer  52,00%  52,00%
 

Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers

Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moeten worden vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, geldt het percentage uit de tabellen hierboven.

Jaarloon
Tabeltarief
 
Enkelvoudig tarief
 
€ 0 t/m € 18.945
17,90% wordt
15,20%
15,20% wordt
13,25%
€ 18.946 t/m € 34.055
31,60% wordt
15,20%
24,05% wordt
13,25%
€ 34.056 of meer
72,40% en hoger wordt
0,00%
42,00% en hoger wordt
0,00%
Jaarloon
Tabeltarief
 
Enkelvoudig tarief
 
€         0 t/m € 18.945
17,90% wordt
  1,90%
15,20% wordt
  1,95%
€ 18.946 t/m € 34.055
31,60% wordt
12,10%
24,05% wordt
10,80%
 

Afwijkende tabellen voor enkele bijzondere groepen werknemers

Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers afzonderlijke tabellen zijn vastgesteld.

  Tabeltarief Enkelvoudig tarief
zonder loonheffingskorting 19,00% 16,00%
met loonheffingskorting   4,10%   4,00%
Tabeltarief (gebruteerd) 108,30%
Enkelvoudig tarief 52,00%
 

Tabeltarief voor werknemers van 65 jaar, geboren in 1946 en later

 Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen  
  zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€          0  t/m €  6.142  17,90% 0,00%
€  6.143  t/m € 18.945 17,90% 17,90%
€ 18.946 t/m € 33.863 31,60% 31,60%
€ 33.864 t/m € 56.491 72,40% 72,40%
€ 56.492 of meer 108,30% 108,30%
 

Enkelvoudig tarief voor werknemers van 65 jaar, geboren 1946 en later

 Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen  
  zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
 €           0 t/m € 6.142  15,20%    0,00%
 €   6.143 t/m € 18.945  15,20%  15,20%
 € 18.946 t/m € 33.863  24,05%  24,05%
 € 33.864 t/m € 56.491  42,00%  42,00%
 € 56.492 of meer  52,00%  52,00%
 

Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers

Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moeten worden vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, geldt het percentage uit de tabellen hierboven.

Jaarloon
Tabeltarief
 
Enkelvoudig tarief
 
€ 0 t/m € 18.945
17,90% wordt
15,20%
15,20% wordt
13,25%
€ 18.946 t/m € 33.863
31,60% wordt
15,20%
24,05% wordt
13,25%
€ 33.864 of meer
72,40% en hoger wordt
0,00%
42,00% en hoger wordt
0,00%
Jaarloon
Tabeltarief
 
Enkelvoudig tarief
 
€         0 t/m € 18.945
17,90% wordt
  1,90%
15,20% wordt
  1,95%
€ 18.6946 t/m € 33.863
31,60% wordt
12,10%
24,05% wordt
10,80%
 

Afwijkende tabellen voor enkele bijzondere groepen werknemers

Voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden en voor anonieme werknemers bestaan afzonderlijke tabellen.

Deze vindt u hieronder.

  Tabeltarief Enkelvoudig tarief
zonder loonheffingskorting 19,00% 16,00%
met loonheffingskorting   4,10%   4,10%
Tabeltarief (gebruteerd) 108,30%
Enkelvoudig tarief 52,00%